CEL PROJEKTU:

Celem projektu Digital S jest promocja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób zamieszkujących obszary wiejskie. Głównym rezultatem projektu ma być platforma e-learningowa, na której znajdą się informacje w jaki sposób polepszyć swoje podstawowe umiejętności informatyczne, z zakresu obsługi komputera, komunikatorów internetowych, rozwój e-usług oraz korzystanie z pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office. W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa szkolenia dedykowane osobom zamieszkującym tereny nisko zurbanizowane, które chcą polepszyć swoje kompetencje w dziedzinie ICT.

  • NAZWA PROJEKTU: Developing innovation to generate impact on trainers and adult learners’ skills on rural areas
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2017-1-FR01-KA204-037229
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/10/2017 – 30/09/2019

 

EFEKTY PROJEKTU:

  • Przewodnik metodologiczny dedykowany trenerom pracującym z osobami dorosłymi w obszarze polepszania kompetencji informatycznych
  • Szkolenie dla osób o niskich umiejętnościach informatycznych, zamieszkujących obszary nisko zurbanizowane
  • Kurs e-learningowy

PARTNERZY:

  • Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire famillesrurales.org/pays_de_la_loire/ (Francja)
  • CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo ceipes.org (Włochy)
  • Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L infodef.es (Hiszpania)
  • Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia cpip.ro (Rumunia)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content