CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości procesu edukacyjnego i “opiekuńczego” personelu pracującego z osobami ze specjalnymi potrzebami naukowymi, jak również zapewnienie odpowiednich narzędzi dla nauczycieli, trenerów i innych pracowników pracujących z tą grupą docelową.

  • NAZWA PROJEKTU: Brave New Words- Innovative educational tools for training and teaching people with Special Learning Disorders
  • NUMER UMOWY PROJEKTU:  2019-1-PL01-KA204-064981
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/11/2019-30/04/2022

EFEKTY PROJEKTU:

  • Wskazówki dla nauczycieli i trenerów dotyczące użytkowania 3DPrinting and Augmented Reality.
  • Zestaw ćwiczeń do używania 3DP i AR z ludzi ze SpLD.
  • Faza pilotażowa.
  • Zestaw webinarów, aby zmaksymalizować wpływ finałowego

PARTNERZY:

  • Skills Divers (Hiszpania)
  • CEIPES (Włochy)
  • PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA (Bułgaria)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content