Projekt Box of our Memories miał na celu poprawę dostępności opartych na wspomnieniach, cyfrowych oraz nieformalnych inicjatyw edukacyjnych dla seniorów. Założenie to zostało osiągnięte poprzez poszerzenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji edukatorów osób dorosłych począwszy od nieformalnych opiekunów i członków rodzin, skończywszy na wolontariuszach i pracownikach edukacyjnych muzeów i archiwów. Terapia reminiscencyjna, polega na wykorzystaniu historii życia – pisanej, mówionej lub obu – w celu poprawy samopoczucia psychicznego, zwłaszcza w przypadku osób starszych z demencją. Istnieje coraz więcej dowodów na skuteczność niefarmakologicznych interwencji zdrowotnych w celu złagodzenia stresujących skutków demencji, w szczególności pozytywnych bodźców wynikających z interakcji z muzyką i cyfryzacją.

 • NAZWA PROJEKTU: Box of our Memories – Adult education programme caring for memory loss

 • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2020-1-PL01-KA204-081598

 • STRONA INTERNETOWA: www.boxofourmemories.eu

 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/09/2020-31/05/2023

 • Przewodnik metodologiczny- wykaz dobrych praktyk w dziedzinie muzealnictwa i wspierania osób z demencją, a także strategie wdrażania innowacyjnych pomysłów z zastosowaniem narzędzi wypracowanych w projekcie Boom.

 • Kurs doskonalenia zawodowego (CPD) dla edukatorów osób dorosłych. Celem CPD jest umożliwienie uczestnikom z różnych dziedzin zajmujących się pamięcią i jej utratą podnoszenia kompetencji i dzielenia się doświadczeniami we wspomnianym wyżej zakresie

 • Zestaw narzędzi online do nieformalnej edukacji osób dorosłych (opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy)

 • Platforma internetowa oraz aplikacja Box of our Memories

 • Koordynator: ANS Collegium Balticum

 • GRYD (UK)

 • ELDERBERRY (Szwecja)

 • ANS (Włochy)

 • MSO (Chorwacja)

 • SYMPLEXIS (Grecja)

 • DORNBIRN (Austria)

BOX Project
Logo BOX
Logo BOX

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content