CEL PROJEKTU:rnrnPodniesienie jakości procesu edukacyjnego i “opiekuńczego” personelu pracującego z osobami ze specjalnymi potrzebami naukowymi, jak również zapewnienie odpowiednich narzędzi dla nauczycieli, trenerów i innych pracowników pracujących z tą grupą docelową.rn

  rn t

 • NAZWA PROJEKTU: Brave New Words- Innovative educational tools for training and teaching people with Special Learning Disorders
 • rn t

 • NUMER UMOWY PROJEKTU:  2019-1-PL01-KA204-064981
 • rn t

 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/11/2019-30/04/2022
 • rn

EFEKTY PROJEKTU:rn

  rn t

 • Wskazówki dla nauczycieli i trenerów dotyczące użytkowania 3DPrinting and Augmented Reality.
 • rn t

 • Zestaw ćwiczeń do używania 3DP i AR z ludzi ze SpLD.
 • rn t

 • Faza pilotażowa.
 • rn t

 • Zestaw webinarów, aby zmaksymalizować wpływ finałowego
 • rn

PARTNERZY:rn

  rn t

 • Skills Divers (Hiszpania)
 • rn t

 • CEIPES (Włochy)
 • rn t

 • PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA (Bułgaria)
 • rn

Partnerzy Uczelni

Black Friday

Skip to content