CEL PROJEKTU: Podniesienie jakości procesu edukacyjnego i “opiekuńczego” personelu pracującego z osobami ze specjalnymi potrzebami naukowymi, jak również zapewnienie odpowiednich narzędzi dla nauczycieli, trenerów i innych pracowników pracujących z tą grupą docelową.

  • NAZWA PROJEKTU: Brave New Words- Innovative educational tools for training and teaching people with Special Learning Disorders

 

  • NUMER UMOWY PROJEKTU:  2019-1-PL01-KA204-064981

 

  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/11/2019-30/04/2022

 

EFEKTY PROJEKTU:

  • Wskazówki dla nauczycieli i trenerów dotyczące użytkowania 3DPrinting and Augmented Reality.

 

  • Zestaw ćwiczeń do używania 3DP i AR z ludzi ze SpLD.

 

  • Faza pilotażowa.

 

  • Zestaw webinarów, aby zmaksymalizować wpływ finałowego

rn

PARTNERZY:

  • Skills Divers (Hiszpania)

 

  • CEIPES (Włochy)

 

  • PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA (Bułgaria)

 

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content