Studia Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dotychczas realizowany był jako specjalność na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2019/2020 będzie studiami jednolitymi magisterskimi, 5-letnimi. To doskonały i kompleksowy sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w dyscyplinie pedagogika, niezbędnych przy kompleksowej realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz terapeutycznych.

Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze zdobyć uprawnienia nauczycielskie, jeśli chcesz pracować z dziećmi w przedszkolu bądź wspierać rozwój i edukację dzieci w wieku wczesnoszkolnym – zapisz się na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Collegium Balticum!

Profil kandydata na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Cechy na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:  stabilność emocjonalna, wytrwałość, sumienność, czujność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zadaniowość, dobra organizacja pracy, odwaga, samodyscyplina, skuteczność, karność.

Typowe zachowania na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: skupia się na realizacji celów, szuka najprostszego skutecznego rozwiązania, analizuje otrzymane informacje i wybiera te najistotniejsze, pragmatycznie podchodzi do życia.

Przydatne zainteresowania na studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej: militaria, wojskowość, obronność, międzynarodowa sytuacja geopolityczna, sztuki walki, bezpieczeństwo informacyjne.

Jeżeli chcesz nabyć uprawnienia nauczycielskie w zakresie wczesnej edukacji dziecka, to kierunek skierowany do Ciebie!

Kto może studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?

Wiedza i kompetencje

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna online

Wiedza i kompetencje nabyte na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz praktyczną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną niezbędną do pracy w zawodzie nauczyciela na I etapie edukacyjnym. Poznasz metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych, odpowiednich do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.

Nabędziesz kompetencje komunikacyjne i umiejętność współdziałania z dziećmi, z ich rodzicami/opiekunami oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Nauczysz się planować i organizować proces edukacyjny w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej oraz realizować zadania o charakterze wspierającym zarówno dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami, jak i dzieci uzdolnionych. Zdobędziesz umiejętności sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych oraz projektowania innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych.

Zapisz się

Dodatkowy atut specjalności

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna online

Dodatkowy atut specjalności – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zostaniesz przygotowany do stosowania w swojej pracy nowoczesnych form terapii pedagogicznej, zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat metod wczesnego wspierania rozwoju dziecka, poznasz terapię metodą integracji sensorycznej (do pracy tą metodą możesz uzyskać uprawnienia dzięki naszym studiom podyplomowym), na zajęciach warsztatowych poznasz formy pracy reedukacyjnej, metody relaksacyjne i arteterapeutyczne – prawda, że warto?

Zapisz się

Praca dla absolwenta

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna online

Praca dla absolwenta po studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zapisz się

Pogotowie pedagogiczne – dyżury

Zależy nam na rozwianiu wszelkich wątpliwości pojawiających się w związku ze zmianami jakie wprowadzone zostały przez MNiSW dotyczącymi studiów na kierunku „pedagogika“, na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Specjalnie dla Kandydatów uruchamiamy dyżury Władz Uczelni od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 14:00!

Jeżeli macie pytania/wątpliwości dzwońcie na nr 91 48 38 162 lub prosimy o wysyłanie zapytań na adres e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl

Inne kierunki

Skip to content