Studia pedagogiczne (studia II stopnia)

Pedagogika II stopnia w Collegium Balticum to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze praktycznym.  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, mają charakter wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć studyjnych czy gier symulacyjnych. Wszystkie formy dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów, ludzi od wielu lat pracujących w zawodzie, mających olbrzymią wiedzę praktyczną i ponadprzeciętny zapał do jej przekazywania. Podczas studiów możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.

Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków oraz podnieść kwalifikacje zawodowe zapraszamy do SSW Collegium Balticum!

Profil kandydata na studia pedagogiczne

Cechy na studia pedagogiczne: jesteś empatyczny, opiekuńczy, przepełnia Cię optymizm, jednocześnie jesteś odpowiedzialny, cierpliwy, odporny na stres, nie brakuje Ci wyobraźni i twórczo podchodzisz do rozwiązywania problemów – ten kierunek jest dla Ciebie!

Typowe zachowania na studia pedagogiczne: sprawia Ci przyjemność praca z dziećmi i młodzieżą, potrafisz obserwować i odczytywać ludzkie zachowania, rozumiesz emocje młodszego pokolenia, z łatwością wczuwasz się w sytuację i indywidualnie podchodzisz do każdego człowieka, jesteś interdyscyplinarny – potrafisz badać i zgłębiać wiele obszarów jednocześnie, uwielbiasz zdobywać wiedzę – ciągle się uczysz.

Przydatne zainteresowania na studia pedagogiczne: wspierasz rozwój i edukację dzieci i młodzieży, interesujesz się psychologią rozwojową, zdobywasz wiedzę z komunikacji interpersonalnej, z ciekawością obserwujesz i potrafisz budować więzi jakie łączą ludzi, chcesz pogłębić wiedzę na temat technik socjoterapeutycznych, zdobywasz wiedzę na temat nowych metod wychowania.

Specjalności na kierunku Pedagogika II stopnia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i resocjalizacja

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Dla kogo?

To doskonały wybór, jeśli chcesz pogłębić wiedzę i kompetencje społeczne, dotyczące problematyki opiekuńczo-wychowawczej, niedostosowania społecznego i przestępczości, a także działań o charakterze resocjalizacyjnym.

Wiedza i kompetencje:

Poznasz elementy prawa rodzinnego i prawa karnego, dotyczącego nieletnich oraz zasady i metody diagnostyki środowiska wychowawczego oraz uzyskasz umiejętność trafnej diagnozy i racjonalnej oceny trudnych sytuacji wychowawczych. Nauczysz się podejmować działania mediacyjne, negocjacyjne, psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne. Będziesz umiał wybrać i zastosować właściwy dla działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej sposób postępowania oraz dobrać do niego odpowiednie środki i metody pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

We współpracy z innymi specjalistami, będziesz tworzyć i wdrażać ciekawe programy profilaktyczno-prewencyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Niektóre z trudnych sytuacji wychowawczych będziesz mógł ćwiczyć za pomocą gier symulacyjnych i na zajęciach prowadzonych metodą warsztatową.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w zakładzie poprawczym, pedagog szkolny, wychowawca w zakładzie karnym, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, środowiskowej itp.

Zapisz się

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i resocjalizacja

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Dla kogo?

Dla osób, które chcą pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do pełnej wyzwań pracy pedagoga szkolnego.

Wiedza i kompetencje:

Poszerzysz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów uwzględniając indywidualne możliwości oraz potrzeby dzieci i młodzieży. Poznasz specjalistyczne sposoby wspierania dzieci, ale także wychowawców, nauczycieli i rodziców. Nauczysz się prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, prowadzenia mediacji i negocjacji z rodzicami, organizowania zajęć wychowawczych i profilaktycznych z zastosowaniem zróżnicowanych metod terapii pedagogicznej.

Dodatkowy atut specjalności:

Zajęcia z praktykami, zajęcia realizowane między innymi w formie warsztatów w trakcie których poznasz najnowsze metody pracy terapeutycznej, poznasz techniki, które będziesz potem stosował w pracy zawodowej – to nieocenione wsparcie i wzbogacenie warsztatu każdego pedagoga!

Praca dla absolwenta:

Pedagog szkolny, pracownik w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej.

Zapisz się

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i resocjalizacja

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Dla kogo?

Jeśli interesują Cię zjawiska z zakresu niedostosowania społecznego, jesteś gotowy działać przeciwko przestępczości, ciekawią Cię współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze, diagnostyka środowiska wychowawczego, jeśli jesteś zdecydowany stać na straży praw człowieka to zapraszamy Cię do studiowania tej specjalności!

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz rzetelną wiedzę i umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznych oraz podejmowania działań profilaktyczno-prewencyjnych dla ich rozwiązywania. Poszerzysz wiedzę i umiejętności obserwowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania złożonych problemów i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania w określonych obszarach praktycznych wykorzystując nowoczesne środki i metody podczas budowania programów profilaktyczno-prewencyjnych dla korygowania nieprawidłowych zachowań osób niedostosowanych społecznie w środowisku otwartym.

Dodatkowy atut specjalności:

Wiele zajęć odbywa się w formie wizyt i wyjazdów studyjnych – będziesz tam obserwował pracę fachowców w ich miejscach pracy, w trakcie praktyk studenckich nauczysz się stosować rozwiązania prawdziwych, często bardzo złożonych problemów społecznych.

Praca dla absolwenta:

Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie prewencji patologii i zagrożeń m.in. w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych w stowarzyszeniach i fundacjach, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych a także w służbach mundurowych oraz w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny.

Zapisz się

Inne kierunki

Skip to content