Każdego roku odbywają się w Uczelni konferencje naukowe poświęcone problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pedagogiki. Ich tematyka jest często komentarzem do bieżących wydarzeń lub problemów edukacji i bezpieczeństwa państwa.

KONFERENCJE CYKLICZNE

W drugim semestrze każdego roku odbywa się najczęściej konferencja wieńcząca seminaria naukowe (na temat seminariów czyt. więcej w zakładce seminaria naukowo-badawcze). Uczestnicy seminarium naukowego – po roku spotkań i dyskusji – występują ze swoimi referatami publicznie, zapraszając na konferencję naukowców, studentów, ale przede wszystkich praktyków związanych z problematyką konferencji.

W ramach problematyki związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym odbywają się konferencje pod wspólnym hasłem: „Przyszłość bezpieczeństwa narodowego w warunkach demokracji”.

Dotychczas odbyły się:„Bezpieczeństwo obywateli elementarną powinnością państwa”, podczas której – w dwóch panelach dyskusyjnych: „Wspólna obrona konstytucyjną powinnością państwa” oraz  „Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa globalnego” – wystąpili między innymi: gen. Dyw. B. Samol, płk D. Butryn, członek Senackiej Komisji Obrony Narodowej – Senator Platformy Obywatelskiej S. Preis; oraz „Reagowanie i zarządzanie bezpieczeństwem w dynamicznie ewoluującym środowisku  bezpieczeństwa na obszarze pasa transgranicznego Pomorza Zachodniego i Meklemburgii”. W dwóch panelach dyskusyjnych – „Współczesne wyzwania podsystemu militarnego i rola jego elementów w budowie bezpieczeństwa narodowego, a tym samym bezpieczeństwa pasa transgranicznego” oraz „Reagowanie i zarządzanie bezpieczeństwem w obszarze transgranicznym Pomorza Zachodniego i Meklemburgii” z referatami wystąpili między innymi: Wojciech Gola – kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ZUW, Heino Kalksschies – komendant Straży Pożarnych kraju związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego, podinsp. Roman Mika – ekspert Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Irena Stankiewicz – Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego, gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski i inni. Organizatorem konferencji był dr Paweł Rodzoś.

WYDARZENIA JEDNORAZOWE – WYBRANE PRZYKŁADY

Oprócz konferencji o charakterze cyklicznym raz, dwa razy w roku odbywają się konferencje będące komentarzem do bieżących zagadnień politycznych, społecznych, edukacyjnych.

 „Edukacja domowa. Teoria i praktyka” – konferencja odbyła się w dniach 2-3 czerwca 2017 roku.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zaprosiła do spotkania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych fenomenem edukacji domowej (ED), kategorii istotnej dla teorii i praktyki edukacji ujawniającej potencjalne możliwości rozwojowe dziecka.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz wspieranie budowy sieci kontaktów pomiędzy naukowcami i praktykami zainteresowanych edukacją domową jako przedsięwzięciem podejmowanym przez rodzinę.

Wymiernym owocem spotkania będzie monografia dotycząca teoretycznych i praktycznych aspektów edukacji domowej.

Zaproponowano następujące obszary tematyczne:

Każdego roku odbywają się w Uczelni konferencje naukowe poświęcone problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pedagogiki. Ich tematyka jest często komentarzem do bieżących wydarzeń lub problemów edukacji i bezpieczeństwa państwa.

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content