Kategoria: SEMINARIA

Działalność naukowa Uczelni realizowana jest przez indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze, konferencje naukowe, uczelniane Wydawnictwo oraz studenckie koła naukowe. Cyklicznie odbywają się seminaria naukowo-badawcze, z zakresu pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego. Ich owocem są – pisane przez uczestników seminariów i każdego roku wydawane przez uczelniane Wydawnictwo – książki.

Efektem działań seminariów są między innymi monografia pt. „Uchodźstwo jako katalizator kryzysu”, czy wydana ostatnio „Bezpieczna Polska?”. Obecnie uczestnicy seminarium pracują nad poradnikiem pisania pracy dyplomowej, przeznaczonym dla Studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Interdyscyplinarne grono uczestników drugiego seminarium opracowało zaś wspólnie tytuły: „Problematyka gender – mity a rzeczywistość”, „Problemy współczesnej szkoły” i „Wokół Rodziny”, w przygotowaniu jest pozycja dotycząca edukacji domowej, zaś aktualnie uczestnicy seminarium, we współpracy z praktykami, zastanawiają się nad alternatywnymi formami edukacji.

Nieprzerwanie od kilku lat odbywa się w Uczelni konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu „Nowoczesne metody resocjalizacji”, organizowana we współpracy ze Schroniskiem dla Nieletnich w Szczecinie. Inne takie wydarzenia to np. konferencje dotyczące przemocy w rodzinie (organizowane ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny”), konferencje dotyczące problematyki autyzmu, odpowiedzialności karnej nieletnich, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wiele innych konferencji, warsztatów i szkoleń dla praktyków, których problematyka jest najczęściej komentarzem do bieżących wydarzeń z zakresu edukacji i bezpieczeństwa państwa lub odpowiedzią na konkretne potrzeby środowiska lokalnego.

Kontakt:

dr Andrzej Staroń
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich i Nauki
tel.: 500 097 738
tel. st. 91 48 38 597 –  wewnętrzny 579
email: a.staron@cb.szczecin.pl

 

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin