03/08/2023

Czy wiedziałeś o tym, że sztuka jest terapeutyczna? Słuchanie muzyki, tańczenie czy rysowanie to nie tylko wypełniacz wolnego czasu, ale również sposób na wsparcie dojrzewania młodego układu nerwowego. Tego rodzaju zajęcia są bardzo pożądane w szkołach, przedszkolach i wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Na czym zatem polega arteterapia i kto może prowadzić takie zajęcia?

Obcowanie ze sztuką

Z takiej terapii można korzystać na różne sposoby. Jednym z nich jest bajkoterapia, która polega na czytaniu odpowiednio dobranych bajek terapeutycznych, co działa uspokajająco i świetnie wpływa na wyobraźnię dzieci. Choreoterapia z kolei opiera się na tańcu oraz ruchu, dzięki czemu uwalnia od stresu, rozwija zmysł równowagi i słuchu. Popularna jest również muzykoterapia, w ramach której najmłodsi mogą śpiewać, grać na instrumentach i słuchać relaksujących dźwięków.

Jednak najbardziej klasyczna forma arteterapii wykorzystuje sztuki plastyczne, czyli rysunek, rzeźbę czy wyszywanie. To doskonały sposób na rozwój koordynacji ręka-oko, percepcji wzrokowej oraz wyrażenie siebie. Psychologowie czasami wykorzystują sposoby zaczerpnięte z arteterapii, aby dowiedzieć się więcej o dziecku, np. prosząc je o narysowanie domu czy rodziny.

Arteterapia w szkole

Niezależnie od formy, każdy kontakt ze sztuką wspomaga rozwój komunikacji werbalnej, niewerbalnej i zdolności manualnych, a także działa terapeutycznie w przypadku depresji, zaburzeń lękowych, trudności w nauce czy uzależnień. Pozwala dziecku zdobywać wiedzę o rzeczywistości oraz radzić sobie z problemami, takimi jak zachowania agresywne.

Tylko czy takie zajęcia prowadzi się w oświacie? Jak najbardziej! Arteterapia jest uznaną formą pomocy psychoterapeutycznej, wykorzystywaną jako wsparcie dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami rozwoju, w tym emocjonalnego oraz psychicznego. To doskonałe narzędzie dla terapeuty, które umożliwi diagnozę i pracę przede wszystkim z najmłodszymi o specyficznych trudnościach w nauce i problemach z komunikacją.

Kto może prowadzić arteterapię?

Każdy, kto chce zajmować się terapią pedagogiczną powinien zainteresować się kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi, dającymi uprawnienia do pracy w takim charakterze. Uprawnienia zdobędziesz po trzysemestralnych studiach podyplomowych Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią, który kierowany jest do nauczycieli. Zajęcia przygotują cię do pracy z młodzieżą z wykorzystaniem arteterapii – szybko zobaczysz korzyści, jakie daje dzieciom kontakt ze sztuką!

Zobacz również
Skip to content