09/04/2020

???

Życzę Wszystkim, żeby w tygodniu Świątecznym udało się znaleźć wytchnienie od codzienności. Ale też budzić w sobie nadzieję, niepozbawioną wizji i marzeń… Nadzieja – to nastawienie na działanie. I wiara w to, że nasze działanie ma sens i jest potrzebne innym ludziom.

Nie sposób przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości, ale właśnie w tym obszarze niepewności zobaczmy przestrzeń dla siebie, możliwość naszego wpływu na najbliższą nam rzeczywistość.

Z wielką serdecznością,

Rektor SSW Collegium Balticum
Aleksandra Żukrowska

???

 
Wielkanoc
Zobacz również
Skip to content