23/01/2019

Sprawozdanie z zajęć wyjazdowych ze studentami III roku studiów zaocznych katedry BW wydziału zamiejscowego SSW Collegium Balticum przeprowadzonych w dniu 19.01.2019 roku w Mrzeżynie 

W dniu 19.01.2019 roku, odbyły się zajęcia wyjazdowe ze studentami III roku studiów zaocznych katedry BW wydziału zamiejscowego SSW Collegium Balticum.

Zajęciom wyjazdowym przyświecały następujące cele:

  1. Przybliżenie studentom zagadnień związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym w kontekście rysujących się współcześnie nowych wyzwań militarnych;
  2. Zapoznanie z problemami bezpieczeństwa ekologicznego strefy nadmorskiej;
  3. Promowanie SSW Collegium Balticum w środowisku żołnierskim jako uczelni kształcącej studentów na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;
  4. Integracja środowiska studenckiego.

Około czterdziestu uczestników zajęć wyjazdowych spędziło pracowity dzień w Mrzeżynie, korzystając z bazy szkoleniowo – dydaktycznej 36 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Zajęcia wyjazdowe odbyły się w godzinach od 8.00 do 21.00 w następujących blokach tematycznych:

W godzinach 8.00 – 12.50 – w ramach ćwiczeń nt. Bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście rysujących się współcześnie nowych wyzwań militarnych, przeprowadzono:

  1. Zajęcia teoretyczne w ramach, których zapoznano studentów ze strukturą, zadaniami oraz dylematami stojącymi przed 36 dr OP, w kontekście nowych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego państwa (BPP), bezpieczeństwa międzynarodowego;
  2. Pokaz pracy sprzętu bojowego w dynamice, a w tym: (ładowanie automatyczne rakiet bojowych, pracę stanowiska dowodzenia 36 dr OP, zabezpieczenie logistyczne sprzętu bojowego).

W godzinach od 13.00 do 17.05 – w ramach zajęć nt. Zagrożenia naturalne
i cywilizacyjne, przeprowadzono i zaprezentowano:

  1. W terenie (tarasie widokowym) pokaz infrastruktury nadmorskiej oraz uroków polskiego wybrzeża;
  2. W ramach zajęć teoretycznych (w bloku szkolnym) przeprowadzono dalszą część zajęć.

W godzinach 17.05 – do 21.00 – odbyły się zajęcia z kryminologii i kryminalistyki.

Przeprowadzone zajęcia wyjazdowe spotkały się z wielkim zainteresowaniem studentów. Zwrócili oni uwagę, na możliwość zapoznania się z realnymi zagadnieniami nurtującymi współczesne środowisko bezpieczeństwa, a w tym z problemami bezpieczeństwa militarnego. Nadmorskie uroki skłoniły studentów do refleksji, że na dzisiaj, zagrożenia naturalne i cywilizacyjne stanowią kluczowe wyzwanie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Zwrócono się również z wnioskiem o kontynuowanie w przyszłości zajęć wyjazdowych.

sprawozdanie sporządził

dr inż. Oleg Miętki

Galeria zdjęć

[nggallery id=”50″]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content