21/03/2019

Niezmiernie miło nam zaprosić Państwa do uczestnictwa w studiach podyplomowych

Logopedia – studia kwalifikacyjne w Szczecinie.

Dla kogo:

przeznaczone są dla osób z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym,

– kandydaci na podyplomowe studia logopedyczne powinni legitymować się tytułem magistra oraz posiadać uprawnienia pedagogiczne. W przypadku osób z tytułem licencjata konieczne jest dodatkowo przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w ramach studia uzupełniających magisterskich

Uprawnienia:

– absolwent uzyskuje kwalifikacje logopedyczne nadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – logopedy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli:

§ 20. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach,

o których mowa w § 3, § 4 i § 15–17, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia wyższe w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie

szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki,

i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

– a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (par. 15, ust. 3, pkt. 4) w/w rozporządzenia (Dziennik Ustaw z 1 sierpnia 2017 roku, poz. 1575).

Wiedza i kompetencje:

Efekty kształcenia na podyplomowych studiach logopedycznych:

w ramach modułu przedmiotów medycznych i psychologicznych uczestnicy poznają i zrozumieją złożoność zjawisk, od których zależy prawidłowy rozwój mowy oraz działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń mowy;

w ramach modułu przedmiotów lingwistycznych i psychologicznych rozwiną umiejętności analizowania i oceny mowy z punktu widzenia rozwoju i normy a także dotyczące rozpoznawania, diagnozowania i różnicowania zaburzeń mowy, prowadzenia terapii logopedycznej  indywidualnej i grupowej u osób w różnym wieku z różnymi zaburzeniami mowy;

w ramach modułu przedmiotów pedagogicznych uczestnicy uzupełnią wiedzę logopedyczną w zakresie procesu wychowania i terapii pedagogicznej zaburzeń w czytaniu i pisaniu, komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych.

Zapraszamy do zapisów!

Biuro Rekrutacji Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

Dział rekrutacji
ul. Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin

tel. 91 483 81 71
tel.kom. 725 808 505
e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content