09/05/2014

W dniu 08 maja br. w Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM odbyło się pierwsze spotkanie, pod auspicjami zawiązanego przy Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua”. Organizacja jest efektem przekształcenia funkcjonującego w naszej uczelni od listopada 2012 roku, Studenckiego Koła Naukowego o charakterze Uczelnianego Ośrodka Bezpieczeństwa z przyjętą nazwą „Pro domo sua” w organizację pozarządową o charakterze stowarzyszenia. Gościa honorowego spotkania, Dyrektora szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Pana płk. Dariusza RUDEGO, przywitała i przyjęła Rektor Uczelni Pani Prof. dr hab. Aleksandra ŻUKROWSKA. W części roboczej spotkania udział wzięli studenci studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum oraz gościnnie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Temat spotkania, określony przez autora spotkania, twórcy SKN oraz założyciela i Prezesa Stowarzyszenia płk. rez. dr. inż. Pawła RODZOSIA, brzmiał „Rola i zadania służb specjalnych (CBA) w systemie bezpieczeństwa państwa”.

Po wprowadzeniu tematycznym przez autora spotkania – zaproszony gość udzielił obszernej informacji dotyczącej historii powołania do działalności służbowej, przeznaczenia, zasad funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podczas niemal dwugodzinnej dyskusji, aktywni studenci kwestie zawierane w merytorycznie konstruowanych pytaniach ukierunkowali wokół aspektów zawartych w poniższych tezach problemowych:

  • konieczność apolitycznego charakteru służby zwłaszcza w kontekście prowadzonych działań;
  • „prowokacje” jako zabronione karnie formy proceduralne stosowane przez funkcjonariuszy działających pod przykryciem;
  • urzędy samorządów terytorialnych szczeblem szczególnie zagrożonym zjawiskiem korupcji;
  • kategoryzacja korupcjogennych środowisk z charakterystyką występujących zjawisk;
  • nepotyzm niekaralną formą korupcji;
  • możliwości statystycznego zobrazowania efektywności działań podejmowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Standardowe pytania kierowane przez studentów do zaproszonego gościa obejmowały także kwestie związane z możliwością realizacji praktyk, staży oraz procedur i standardów rekrutacji do struktur służby reprezentowanej przez gościa.

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników spotkania potwierdziły potrzebę kontynuowania tej formy aneksowania wiedzy teoretycznej, dlatego też, najbliższe tego rodzaju spotkanie planowane jest na miesiąc czerwiec w ramach umownie przyjętego cyklu określonego mianem „Roku służb specjalnych”!

płk. rez. dr. inż. Paweł RODZOŚ

Galeria zdjęć

[nggallery id=29].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content