07/11/2014

4 listopada odbyło się trzecie spotkanie uczestników seminarium naukowego „Wokół Rodziny”. To już trzecia edycja seminarium, dwie pierwsze zakończyły się wydaniem książek „Problematyka gender – mity a rzeczywistość” i „Problemy współczesnej szkoły” pod redakcją Ewy Jackowskiej i Iwony Korpaczewskiej. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, biorą w nim udział pracownicy trzech katedr: Katedry Nauk Edukacyjnych, Katedry Nauk Społecznych i Katedry Języków Obcych.  Uczestnicy seminarium od jej pierwszej edycji i współautorzy wymienionych książek to: prof. zw. dr hab. Krystyna Iwan, dr hab. prof CB Ewa Jackowska, dr Mirosław Zając, dr Krzysztof Zdziarski, dr hab. prof CB Roman Gawarkiewicz, dr Barbara Rodziewicz, dr Stanisław Piskorz i dr Iwona Korpaczewska. Do tego grona dołączyli w tym roku dr hab. prof US  Włodzimierz Krysiak i dr Danuta Tomczyk. Podczas każdego spotkania (seminaria odbywają się co miesiąc) jeden z uczestników prezentuje wyniki swoich badań i analiz dotyczących problematyki związanej ze  współczesną rodziną, zgodnie z  dyscypliną naukową, której jest przedstawicielem. Seminarium zakończy się przed wakacjami konferencją naukową na której zaprezentowane zostaną wszystkie wystąpienia i wydaniem książki „Wokół Rodziny”.

Iwona Korpaczewska

Zobacz również
Skip to content