04/06/2014

Dnia 6 maja br w SSW Collegium Balticum odbyło się kolejne spotkanie w ramach seminarium naukowego “Problemy Współczesnej Humanistyki” pod kierunkiem prof. Krystyny Iwan. Swoje wystąpienie pt: “Jakość życia mieszkańców miejscowości położonych w strefie oddziaływania farm wiatrowych” zaprezentowała dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek z Zakładu Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM w Szczecinie. 

Badania wpływu turbin wiatrowych na zdrowie człowieka są ważne ze względu na wzrastająca liczę osób eksponowanych na ich działanie. Potrzebę badań uzasadniają również względy polityczne dla określenia kierunków rozwoju OZE, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dla rozwiązywania konfliktów lokalnych. Dostępne dane na temat wpływu farm wiatrowych na zdrowie człowieka są niejednoznaczne, w większości sugerują niekorzystne oddziaływanie hałasu uciążliwego generowanego przez turbiny wiatrowe na zaburzenia snu i irytację.

Celem badań była ocena jakości życia mieszkańców miejscowości położonych w strefie oddziaływania farm wiatrowych. Badaniami objęto 1277 mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu farm wiatrowych, mieszkających w odległości do 2 km w wybranych województwach Polski, wszyscy byli mieszkańcami wsi. Grupa badana była zróżnicowana ze względu na etap inwestycji. Badania pozwoliły na określenie wpływu strefy oddziaływania farm wiatrowych na zdrowie mieszkańców strefy oddziaływania. Najsilniejszym czynnikiem kształtującym jakość życia jest wiek. Nie można wykluczyć równoczesnego oddziaływania kilku czynników na ocenę jakości życia, takich jak występowanie chorób przewlekłych i problemów zdrowotnych, niekorzystnych czynników socjoekonomicznych i stresorów środowiskowych występujących. Mieszkanie w strefie oddziaływania farm wiatrowych szczególnie u osób nastawionych negatywnie do energetyki wiatrowej wpływa obniżająco na ocenę ogólną zdrowia psychicznego. Uzyskiwanie osobistych korzyści ekonomicznych z tytułu dzierżawy gruntu, a także oczekiwanie zmian społeczno-ekonomicznych dla mieszkańców gminy jest czynnikiem podwyższającym jakość życia w tej domenie. Stresorem środowiskowym, najsilniej wpływającym na zdrowie psychiczne jest odległość miejsca zamieszkania od farmy wiatrowej. Bliska odległość domu od farmy wiatrowej potęguje lęk i złość u mieszkańców. Etap inwestycji wpływa niekorzystnie na ogólny stan zdrowia oraz ograniczająco na energię i witalność. Inwestycja na etapie konsultacji wzbudza lęk, zdenerwowanie i złość. Najniżej jakość życia i ogólny stan zdrowia oceniają mieszkańcy na etapie planowania inwestycji i na etapie realizacji. Istnieje konieczność prowadzenia badań wśród mieszkańców miejscowości, w których planowane są inwestycje, w trakcie realizacji i po jej zakończeniu w celu określenia sposobów minimalizowania stresu środowiskowego i niekorzystnego wpływu na zdrowie mieszkańców.

Dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM w Szczecinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content