22/05/2019

Edukacja ponad granicami

25 maja, w godzinach od 14.00 do 17.00, w Berlinie (w siedzibie SprachCafé Polnisch e.V.) odbędzie się seminarium na temat wielojęzyczności dzieci adresowane do rodzin migrantów (Mehrsprachigkeit als Familienprojekt).
Tym razem do grona partnerów wydarzenia dołączy Szczecińska Szkoła Wyższa “Collegium Balticum”, posiadająca certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, który ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, które są uhonorowane tym certyfikatem, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. „Collegium Balticum“ planuje opracować plan kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla migrantów mieszkających w Niemczech.

SEMINARIUM "EDUKACJA PONAD GRANICAMI" W BERLINIE.

Uczelnia zaproponuje ankietę badającą preferencje edukacyjne osób dorosłych oraz warsztaty rozpoznające indywidualne potrzeby dotyczące kształcenia. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej oraz przedstawiony będzie projekt LEVEL UP!, który adresowany jest do uczących się dzieci migrantów i ma na celu wzmacnianie procesu inkluzji środowiskowej oraz budowania szacunku w ramach różnorodności kulturowej w szkołach.

Osiągnięcie celu nastąpi poprzez włączenie do sposobów nauczania technik metodycznych, których podstawą są wszelkiego rodzaju gry, wykorzystujące elementy storytellingu, konkursów, zabaw, które wzmacniają zaangażowanie, poczucie przynależności oraz umiejętność pracy w grupie.

Organizatorem i gospodarzem wydarzenia jest stowarzyszenie SprachCafé Polnisch e.V., które funkcjonuje od 2016 roku jako organizacja pożytku publicznego. Inicjatywę utworzyły trzy migrantki polskiego pochodzenia, proponując społeczności berlińskiej różnorodne aktywności wzmacniające kompetencje międzykulturowe. Pośród propozycji oferowanych przez założycielki i członkinie stowarzyszenia znajdują się: wspólne czytanie, organizacja wystaw, wieczory wspólnego gotowania, współtworzenie konferencji i seminariów. Na przestrzeni lat zbudowana została sieć składająca się z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń o podobnych celach statutowych. To umożliwia działanie na większą skalę i docieranie nie tylko do polskich obywateli zamieszkujących Berlin i okolice, ale również do osób innych narodowości przybyłych do Niemiec.

Od 2018 roku SprachCafé Polnisch e.V. dysponuje stałą siedzibą w dzielnicy Pankow, co pozwala poszerzyć wachlarz działań na rzecz migrantów. Organizacja była dwukrotnie nominowana do prestiżowej nagrody „Niebieskiego niedżwiedzia“. Członkinie swoim zaangażowaniem i przygotowaniem merytorycznym budują mosty między językami, odmiennościami kulturowymi, generacjami oraz wschodem i zachodem.

Założycielkami SprachCafé Polnisch są Agata Koch i dr Anna Mróz. Pierwsza z nich, Agata Koch – urodzona w Polsce germanistka i tłumaczka, mieszkająca od wielu lat w Berlinie – jest koordynatorką działań projektowych. To artystka zainteresowana fotografią i innymi formami wizualnymi. Dwujęzyczność stała się dla niej inspiracją do tworzenia własnych opowieści i wierszy. Jej mottem jest stwierdzenie: „Begegnungen sind wichtig“ (Spotkania są ważne), bo tego nauczyło ją życie pośród różnorodności kulturowej, językowej, generacyjnej.
Anna Mróz jest z wykształcenia językoznawczynią, ekspertką w dziedzinie wielojęzycznego wychowania dzieci.

Przez ostatnie lata wspierała ideę wielojęzyczności, prowadząc liczne seminaria i projekty poświęcone dwu- i wielojęzycznemu wychowaniu dzieci, np. Gelebte Mehrsprachigkeit (wspólnie z MaMis en Movimiento e.V.), Tydzień Wspierania Dwujęzyczności, Akademię Dwujęzyczności.
Obecnie pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie w ramach projektu „Język sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania“. Jest trenerką i moderatorką. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Obroniła doktorat w dziedzinie socjolingwistyki. Pola jej aktywności to wspieranie języków pochodzenia, lingwistyka genderowa, język wolny od dyskryminacji, semantyka.

Zobacz również
Skip to content