18/05/2015

W dniu 16 maja br. studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w ramach zajęć z przedmiotu Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego z tematu „System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” odbyli praktyczne zajęcia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr2 (JRG2) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. A. Struga w Szczecinie. Tematem zajęć było „Wykrywanie i neutralizowanie czynników chemiczno-biologicznych”.

W ramach wprowadzenia do zajęć studenci zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą struktur Państwowej Straży Pożarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (w tym grup specjalistycznych) oraz jednostki JRG2 z jej zadaniami i przeznaczeniem.

Następnie odbył się praktyczny pokaz sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego przez JRG2. Studenci poznali możliwości samochodu lekkiego ratownictwa chemiczno-ekologicznego typu SLRCHEM-EKO, samochodu ciężkiego SCRCHEM-EKO, urządzeń zdalnej detekcji, eksplozymetry, czujniki gazowe oraz odzież ochronną.

Na zakończenie zajęć odbyły się ćwiczenia praktyczne, w formule zawodów użyteczno-bojowych pomiędzy studentami grup poszczególnych specjalności „na torze sprawnościowym”.  Zwyciężczyni zawodów Pani Katarzyna KOCIUBA otrzymała „Statuetkę Strażaka” ufundowaną przez Prezesa Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie forum bezpieczeństwa – pro domo sua” płk. rez. dr. inż. Pawła RODZOSIA.

Zajęcia, za zgodą władz Uczelni oraz we współdziałaniu z Zarządem Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie forum bezpieczeństwa – pro domo sua”, przygotowali, zorganizowali i przeprowadzili:

st. kpt. Jarosław TOMCZYK (dowódca grupy specjalnej ratownictwa chemiczno-ekologicznego „GRYF”), st. kpt. Leszek GOCÓŁ (koordynator wojewódzki ratownictwa specjalnego chemiczno-ekologicznego), którym Uczelnia, studenci oraz Prezes Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie forum bezpieczeństwa – pro domo sua” składają serdeczne podziękowania.

[nggallery id=69]

 małe logo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content