10/01/2018

“I we mnie coś zostaje z dziedzictwa i coś z zapowiedzi: nurt mijania jest też nurtem wzbierania”
Jan Paweł II

Szanowni Państwo,

Dziś dotarła do nas dojmująco smutna wiadomość.
Z bezkresnym żalem zawiadamiamy, że zmarł Pan Profesor Włodzimierz Krysiak. Uroczystości pogrzebowe Profesora Włodzimierza Krysiaka odbędą się w środę 17.01.2018, o godzinie 12:00, w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym. 

Pragniemy w sposób szczególny, godny wspomnieć i pożegnać Profesora, doktora habilitowanego nauk humanistycznych, Włodzimierza Krysiaka, wieloletniego wykładowcę, nauczyciela akademickiego, Profesora Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.

Był człowiekiem niezwykłym, świetnym pedagogiem, nauczycielem akademickim, autorem ważnych naukowo dla współczesnego dyskursu naukowego rozpraw, artykułów i książek.

Urodził się w Drawsku Pomorskim 01.09.1950 roku. Całe swoje życie poświęcił nauce. Zainteresowania zawodowe i naukowe Profesora, począwszy od szkoły średniej, związane były zawsze z potrzebą służenia innym, a dziedziną naukową, którą umiłował, stała się pedagogika.

W roku 1986 uzyskał tytuł doktora pedagogiki, a stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadano mu w roku 1999 roku.

Swoje życie oddał badaniom naukowym i kształtowaniu przyszłych pokoleń. Bezkompromisowo przecierał szlaki w nowoczesnej pedagogice i dydaktyce.
Nieoceniony nauczyciel akademicki, autor niezliczonych artykułów i książek poświęconych m.in sytuacji młodzieży w zmieniających się społeczeństwach, szkolnictwa polskiego i młodzieży studiującej. Wychowawca i promotor wielu pokoleń studentów.

Przez lata, będąc profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego kierował Instytutem Pedagogiki US, był także kierownikiem katedry Dydaktyki Ogólnej w tym Instytucie. W 2014 roku został Profesorem Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum i do końca swych dni stanowił filar kadry naukowej i akademickiej naszej Uczelni. Jego odejście stanowi niepowetowaną stratę i pozostawia nas w nieutulonym żalu.

W tym wspomnieniu i pożegnaniu pragniemy także zawrzeć akcent osobisty. Profesor Włodzimierz Krysiak był dla nas przede wszystkim człowiekiem prawym, lojalnym, przyjaznym, dla którego tytuły i dorobek naukowy były środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Był człowiekiem bezkonfliktowym, skromnym, spolegliwym i pogodnym, niesłychanie przyjaznym, pomocnym. Miał nadzwyczaj dobry kontakt z młodzieżą. Wypromował bardzo wielu licencjatów i magistrów pedagogiki. Był promotorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

Patriota Ziemi Drawskiej, społecznik, działał w Kwaterze Głównej ZHP w Warszawie.

Nie ma problemu, zawsze możesz na mnie liczyć…
Tak miał w zwyczaju mawiać. Nigdy nie zawiódł.
Niezaprzeczalnie Profesor Włodzimierz Krysiak należał do grona tych, którzy najbardziej znaczący i namacalny sposób wpłynęli na rozwój naszej Uczelni.

Wspominając dziś Jego Osobę, pochylmy głowy i pozostańmy w głębokiej zadumie.

Pozostanie Pan w naszej pamięci Panie Profesorze!

Władze Uczelni, Senat i społeczność studencka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content