27/07/2016

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – PRO DOMO SUA”, nauczyciela akademickiego naszej Uczelni – płk. rez. dr. inż. Pawła Rodzosia, w dniu  27 lipca Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej COLLEGIUM BALTICUM Pani Pro. dr hab. Aleksandra ŻUKROWSKA podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie. Ze strony Terenowego Organu Administracji Wojskowej województwa Zachodniopomorskiego porozumienie podpisał Szef WSzW Pan płk dypl. Krzysztof STACHOWIAK. Wśród wielu, wspólnych obszarów działania partnerzy będą współpracować ze sobą, między innymi dla osiągania takich celów, jak:

  • pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP
  • pozyskiwanie kandydatów do służby wojskowej oraz promowania nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych
  • wychowanie patriotycznego i edukacji proobronnej studentów Uczelni i młodzieży
  • integrowanie środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content