16/09/2015

W dniu 15 września 2015 roku w Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM miało miejsce podpisanie notatki uzgodnień o współpracy pomiędzy wspomnianą Uczelnią a Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie.

Porozumienie zostało podpisane przez Rektor Uczelni Panią prof. CB dr hab. Aleksandrę ŻUKROWSKĄ oraz Kierownika OAZ Pana Jarosława WRONĘ. W procedowaniu aktu podpisania uczestniczyli także: Prorektor ds. nauki i rozwoju ks. dr Krzysztof ZDZIARSKI oraz Prezes Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie forum bezpieczeństwa – Pro domo sua” płk. rez. dr. inż. Pawłem RODZOŚ.

Niniejszym porozumieniem Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom ośrodka głównie w zakresie przygotowania żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin do dalszej aktywności zawodowej w środowisku cywilnym, z uwzględnieniem potrzeb oraz wymogów lokalnego rynku pracy.

Podpisane porozumienie stwarza Uczelni szanse do:

  • umieszczania na stronie internetowej Ośrodka informacji o dedykowanej ofercie edukacyjnej;
  • możliwości przedstawiania aktualnej oferty edukacyjnej w ramach zajęć grupowych organizowanych przez Ośrodek;
  • udostępniania zainteresowanym beneficjentom materiałów informacyjnych dotyczących oferty edukacyjnej;
  • oraz eksponowania materiałów promocyjnych Uczelni na terenie Ośrodka.
  • materiałów promocyjnych Uczelni na terenie Ośrodka.

Galeria zdjęć

[nggallery id=72]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content