28/07/2016

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – PRO DOMO SUA”, nauczyciela akademickiego naszej Uczelni – płk. rez. dr. inż. Pawła Rodzosia, w dniu  28 lipca Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej COLLEGIUM BALTICUM Pani Pro. dr hab. Aleksandra ŻUKROWSKA podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Spółką Nobilis Media w Szczecinie. Ze strony Spółki porozumienie podpisał Prezes Zarządu Pan Artur BILSKI. Wśród wielu, wspólnych obszarów działania partnerzy będą współpracować ze sobą, między innymi dla osiągania takich celów, jak:

  • kształtowanie świadomości społecznej poprzez unaocznianie roli bezpieczeństwa narodowego, obronności państwa jako nadrzędnej wartości
  • popularyzowanie wiedzy wynikającej z historycznych uwarunkowań oraz tradycji bezpieczeństwa narodowego
  • utożsamianie się ultranowoczesnego społeczeństwa z bezpieczeństwem narodowym oraz obywatelską potrzebą jego kreowania
  • krzewienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, głównie w kontekście współczesnych zagrożeń
  • propagowanie wartości patriotycznych
  • pobudzanie i wspierania postaw i działań społecznych, podłożem których jest wzmacnianie bezpieczeństwa narodowego
  • rozbudzania dialogu społecznego i włączania partnerów społecznych do działań związanych z przyjętymi celami.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content