13/09/2022

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pierwszym etapem wdrażania standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych – bądź świadom, że:

 • od 1 września 2022 roku we wszystkich typach przedszkoli i szkół (nie tylko integracyjnych) konieczne będzie zatrudnienie pedagoga specjalnego (nawet jeśli w danej chwili w szkole nie ma uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • w każdym przedszkolu i każdej szkole będzie zatem potrzebna osoba, która jest magistrem pedagogiki specjalnej lub magistrem pedagogiki z wykształceniem uzupełnionym o wybrany zakres pedagogiki specjalnej;
 • pedagogika specjalna jest obecnie prowadzona wyłącznie jako studia jednolite magisterskie – pięcioletnie – ale…
 • ale studia podyplomowe z wybranego zakresu pedagogiki specjalnej trwają tylko TRZY SEMESTRY, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki standardach kształcenia (Dz.U. 2019, poz. 1450):
 • możesz podjąć studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w wybranym przez siebie zakresie:
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z rewalidacją
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią
 • Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Integracja sensoryczna
 • Logopedia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • gwarantujemy Ci spotkania z fachową kadrą, wartościowe materiały, merytoryczne i praktyczne przygotowanie oraz wsparcie organizacyjne podczas całego toku studiów;
 • zajęcia prowadzimy i stacjonarnie, i w pełni online, co ułatwi Ci naukę i uwolni od części kosztów związanych ze studiowaniem (dojazdy, zakwaterowanie).

Pozwól nam towarzyszyć Ci w zdobywaniu nowych kwalifikacji i poszerzaniu swoich zawodowych możliwości!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Dział studiów podyplomowych

e-mail: podyplomowe@cb.szczecin.pl

tel.: 91-483 81 67

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content