14/09/2019

Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych służy objaśnieniami w sprawie nowych zasad studiowania pedagogiki 

W ciągu ostatniego roku akademickiego sporo się zmieniło w przepisach dotyczących studiów;  kierunkiem, który szczególnie odczuwa te zmiany, jest pedagogika. Nic dziwnego, ze w tym roku część maturzystów oraz osób zainteresowanych kontynuacją studiów pedagogicznych czuje się zagubiona, niepewna i ma wiele pytań. Na te pytania już od lipca wytrwale odpowiadają władze Collegium Balticum; podczas ich regularnych dyżurów telefonicznych można uzyskać szczegółowe informacje o zasadach studiowania pedagogiki od roku akademickiego 2019/2020.

Ponieważ jednak w ostatnich tygodniach pojawiły się nowe rozporządzenia ministerialne, warto zebrać w jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości, by wesprzeć osoby zainteresowane studiami pedagogicznymi w podejmowaniu właściwych decyzji. Wybraliśmy kilka najczęściej pojawiających się pytań – być może i Wy macie ochotę je zadać.

Jak się studiuje pedagogikę, jeśli to mój początek przygody z tym kierunkiem?

Zgodnie z nowymi zasadami osoby, które rozpoczynają studia pedagogiczne, mogą jeszcze w roku akademickim 2019/2020 podjąć studia na kierunku pedagogika pierwszego stopnia z dowolną specjalnością, poza specjalnością przygotowującą do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej (ta specjalność już w ogóle nie funkcjonuje na poziomie studiów pierwszego stopnia). Przykładowo osoby zainteresowane pedagogiką w Collegium Balticum podejmują teraz studia pierwszego stopnia i będą mogły realizować je w zakresie prewencji patologii i zagrożeń społecznych, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki zdrowia z dietetyką. Efekt: zdobywają tytuł zawodowy licencjata pedagogiki.

Skończyłam/-łem pedagogikę pierwszego stopnia, co mogę zrobić dalej?

Absolwenci pierwszego stopnia pedagogiki mogą do roku akademickiego 2022/2023 podjąć studia na drugim stopniu pedagogiki z dowolną specjalnością, poza specjalnością przygotowującą do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Dla przykładu: obecni i przyszli studenci drugiego stopnia pedagogiki w Collegium Balticum realizują studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją, pedagogiki szkolnej z diagnozą społeczną albo prewencji patologii i zagrożeń społecznych. W ten sposób staną się magistrami pedagogiki.

Warto dodać, że takie specjalności mogą wybrać też osoby, które ukończyły pierwszy stopień pedagogiki ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Chcę studiować pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną – czy mogę? Na jakich zasadach?

Jeśli to Twój całkowity początek przygody z pedagogiką, musisz podjąć studia jednolite magisterskie (pięcioletnie) na osobnym kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Po pięciu latach zdobędziesz tytuł zawodowy magistra i możesz ruszać na podbój świata z maluchami z przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Jeśli ukończyłaś/-łeś pedagogikę pierwszego stopnia z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, to niestety musisz zacząć edukację od początku, czyli również podjąć studia jednolite magisterskie. Jeśli to nie wchodzi w grę, zastanów się nad drugim stopniem pedagogiki z inną specjalnością.

Jeśli ukończyłaś/-łeś pedagogikę pierwszego stopnia ze specjalnością pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadecydowało niedawno, że tacy absolwenci mogą dokończyć kształcenie na pedagogice drugiego stopnia ze specjalnością pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a tym samym uzyskać uprawnienia tożsame z uprawnieniami, jakie zyskają absolwenci studiów jednolitych magisterskich! W tym wypadku na podjęcie drugiego stopnia studiów masz czas do roku akademickiego 2021/2022.

Chcę zrobić studia podyplomowe z pedagogiki – mogę?

Oczywiście! Możesz podjąć różnorodne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, które nie są związane z kształceniem nauczycieli. Co więcej, wprowadzone 2 sierpnia tego roku standardy kształcenia nauczycieli umożliwiają też podejmowanie studiów podyplomowych z zakresu przygotowywania do zawodu nauczyciela i z zakresu pedagogiki specjalnej. Zdobywanie dalszej wiedzy i dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych na studiach podyplomowych to dobry pomysł na własny rozwój zawodowy – widzimy to w SSW Collegium Balticum co roku, gdy kolejne osoby zapisują się na studia podyplomowe, które dla nich przygotowujemy.

A czy mogę zrobić podyplomówkę z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej?

To niestety absolutnie wykluczone! Zgodnie z nowymi zasadami ministerialnymi od 1 października tego roku nie wolno już prowadzić studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jeśli chcesz zostać nauczycielem w klasach I–III lub przedszkolu, musisz wybrać jedną z opisanych wcześniej dróg. A jeśli ktoś będzie Ci proponował podyplomówkę z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – miej świadomość, że takie studia nie dadzą Ci już żadnych uprawnień!

W takim razie… jak mam wybrać studia, by wybrać dobrze?

Zwróć uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim: czy uczelnia posiada prawo do prowadzenia studiów na danym kierunku? To pytanie jest szczególnie ważne w przypadku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Poza kilkoma uczelniami w kraju, które już wcześniej prowadziły kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pozostałe przekształciły pedagogikę z taką specjalnością na samodzielne studia przygotowujące do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III. Takie przekształcenie jest możliwe tylko w trzech przypadkach:

1. jeśli uczelnia ma prawo do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie studiów;
2. jeżeli na uczelni, która nie ma prawa do nadawania stopnia doktora, studiuje więcej studentów stacjonarnych niż niestacjonarnych;
3. jeśli uczelnia, która nie ma prawa do nadawania stopnia doktora, podpisała umowę o współpracy w zakresie prowadzenia tych studiów z polską uczelnią dysponującą takim prawem.

Sprawdź zatem, czy Twoja uczelnia ma prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika, czy spełnia wymogi dotyczące liczby studentów albo z którą polską uczelnią podpisała umowę.

Zapoznaj się z nowymi standardami kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i sprawdź, czy przedmioty, godziny i punkty programu studiów odpowiadają wytycznym ze standardów.

Zapytaj, kto prowadzi zajęcia – to ważne, aby kształciły Cię osoby z odpowiednim przygotowaniem  naukowym i dydaktycznym, znające się na tym, czego mają Cię nauczyć. W SSW Collegium Balticum dobieramy kadrę tak, by stanowiła zespół ekspertów w swojej dziedzinie i doświadczonych dydaktyków, a z informacji zwrotnych studentów wiemy, że jest to dostrzegane i doceniane. Dobra kadra to gwarancja dobrej edukacji.

Jeśli jeszcze masz jakiekolwiek wątpliwości, chcesz o cos dopytać lub zwyczajnie porozmawiać o studiach i swoich planach – zapraszamy do kontaktu. Możesz do nas zadzwonić (91 483 81 71 i 91 48 38 172) lub odwiedzić nasze Biuro Rekrutacji (ul. Mieszka I 61 C, parter). Pamiętaj – gdy chodzi o Twoją przyszłość, nie ma nieważnych pytań!

opracowanie: zespół ekspertów Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

Zobacz również
Skip to content