07/08/2018

Dlaczego PEDAGOGIKA ZDROWIA Z DIETETYKĄ?

Wszyscy ze wszystkich sił pragniemy uniknąć czekających nas ograniczeń fizjologicznych, społecznych i psychologicznych. Chcemy wciąż pięknie wyglądać, być w pełni sił, sprawnie odbierać bodźce, chcemy aktywnie kontaktować się z przyjaciółmi, znajomymi, pragniemy poczucia akceptacji, życia bez lęku i fobii, obaw i izolowania się. Bez dobrego zdrowia to niemożliwe.

Choroby są zagrożeniem a koszty leczenia mocno obciążają budżet domowy i państwowy. Ponad 2 miliony dzieci w Polsce wymaga pilnej pomocy z zakresu zdrowia, tj. ponad 30% dzieci i młodzieży do lat dziewiętnastu. Najczęstszy powód? Złe nawyki żywieniowe, wysokie spożycie słodyczy i fast-foodów, niskie warzyw i owoców. Co czwarte dziecko nie je śniadania, 90% ma niedobór witamin i minerałów, głównie witaminy D i wapnia powodujących krzywicę. Najwyższy czas na poważne podejście do profilaktyki żywieniowej jako integralnej części higieny życia i umysłu.

Dla przyszłych pedagogów wybór specjalności „Pedagogika Zdrowia” na studiach pedagogicznych jest oczywistym uzasadnieniem.

Rosnące znaczenie problematyki zdrowotnej ujawnia silny organiczny związek z pedagogiką

„Nie chodzi tu o biologizowanie pedagogiki, ale o spedagogizowanie tego, co cielesne. Pedagogika jako dyscyplina naukowa postrzega człowieka jako całość. Profesor Marcin Kacprzak słusznie zauważa, że to „nie mózg dziecka chodzi do szkoły lecz ono całe”” – uzasadnia pani doktor Danuta Tomczyk, Kierownik Katedry Pedagogiki SSW Collegium Balticum

Wychowując człowieka, na każdym etapie jego życia, wspieramy rozwój całej jego osobowości. Nie można wychowywać jedynie jej części. Pedagogika wzywa i zobowiązuje społeczeństwo, aby podejmowało działania wychowawcze także w zakresie edukacji zdrowotnej.

Idea studiów PEDAGOGIKA ZDROWIA Z DIETETYKĄ wyrosła z silnej potrzeby społecznej województwa zachodniopomorskiego.

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędną dla efektywnego promowania zdrowia. Nabyte kompetencje pozwolą realnie i praktycznie wspierać osoby w osiąganiu optymalnego dla nich stanu zdrowia, bez względu na ich wiek.

Zainteresowanie studentów naszej Uczelni problematyką zdrowotną zauważono od momentu otrzymania uprawnień do prowadzenia kierunku pedagogika.

Początkowo, elementy zdrowia pojawiły się w programach kształcenia jako przedmioty zawierające treści z dziedziny ochrony i promocji zdrowia. Dziś juz wiemy, że jest to problematyka, która winna być zgłębiona w formie autonomicznej specjalności, tym samym kształcić będziemy interdyscyplinarnych pedagogów z kwalifikacjami Kreatora zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content