05/03/2019

Koło Naukowe studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczyna swoją działalność od semestru letniego 2019 r. Pomysłodawcami działalności sekcji są studenci I roku, licencjat BW w Stargardzie.

Ich założeniami jest: 

 

–    pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wiedzy z przedmiotów, które aktualnie znajdują się w zakresie ich materiału na I roku, tj. administracja publiczna, współczesne systemy polityczne;
–    rozbudowanie zainteresowania pracą naukową;
–    przygotowanie do działalności naukowej;
–    współpraca z organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz kształcenia;
–    przygotowanie publikacji;
–    organizacja  wycieczek poznawczych.
Studenci Koła Naukowego w Stargardzie będą zgłębiać wiedzę i realizować założone przez siebie cele m.in przez inicjowanie dodatkowych zajęć  dyskusyjnych, przyjaznych dla swobodnej wymiany myśli i wiedzy.
W kolejnym etapie działalności koła, gdy tylko pogłębią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w toku studiów, studenci deklarują chęć udziału w konferencjach, pomoc w zorganizowaniu ewentualnych konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, uczestnictwo w seminariach, sesjach, szkoleniach. Planują zorganizować szkolenie pierwszej pomocy oraz samoobrony. Chętnie będą uczestniczyć w wydarzeniach naukowo-kulturalnych.
Opiekunem koła naukowego jest dr Paulina Kowalska. Podczas pierwszego spotkania Koła wybrany zostanie jego Przewodniczący.
W zakres naukowy Koła wpisują się elementy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wiedza z zakresu zainteresowań studentów, tj. administracja publiczna i europejska, demokracje europejskie, współczesne systemy polityczne, marketing polityczny, public relations.
Podczas spotkań będą też omawiane publikacje z tego zakresu.
Serdecznie zapraszamy Studentów!

Zobacz również
Skip to content