07/10/2019

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zaprasza w roku akademickim 2019/2020 na kwalifikacyjne Studia Podyplomowe:


Kliknij i zapisz się : www.podyplomowe.sanok.pl


1. Zarządzanie w oświacie z coachingiem

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Pierwsze zajęcia w marcu 2020 , SP 3 Sanok ul. Stróżowska 4

2. Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Pierwsze zajęcia w marcu 2020 , SP 3 Sanok ul. Stróżowska 4

3. Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

 Pierwsze zajęcia w marcu 2020 , SP 3 Sanok ul. Stróżowska 4

4. Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Pierwsze zajęcia w marcu 2020 , SP 3 Sanok ul. Stróżowska 4

5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Pierwsze zajęcia w marcu 2020 , SP 3 Sanok ul. Stróżowska 4

6. Integracja sensoryczna diagnoza i terapia

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Pierwsze zajęcia w marcu 2020 , SP 3 Sanok ul. Stróżowska 4

7. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, ruch i muzyka w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i  edukacji wczesnoszkolnej

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Pierwsze zajęcia w marcu 2020 , SP 3 Sanok ul. Stróżowska 4

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE SĄ W SANOKU

W/W kierunki będą realizowane  przy potwierdzeniu udziału – min. 15 osób .

Zobacz również
Skip to content