06/02/2019

W liceum ogólnokształcącym przy Szczecińskiej Szkole Florystycznej organizowane są dwa konkursy dla uczniów klas: VIII SP oraz klas  gimnazjalnych.

PIERWSZY KONKURS:

W równoległym świecie nauki i pasji

KONKURS DZIENNIKARSKI

CEL:

  1. Rozwijanie dziennikarskich zainteresowań uczniów oraz zaznajomienie
    ich z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi informacji dziennikarskiej.
  2. Poznawanie trudniejszych form i gatunków publicystycznych oraz kształcenie umiejętności ich redagowania.
  3. Posługiwanie się poprawną polszczyzną, dbanie o kulturę języka i celowy dobór środków językowych w wypowiedziach własnych.
  4. Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji: prasy, telewizji, radia.
  5. Uświadomienie roli mass mediów, środków i form ich pracy oraz podstawowych procesów komunikacji.
  6. Przygotowanie do samokształcenia, korzystania z różnych dóbr kultury, tekstów kultury.

    Więcej informacji na temat konkursu: OTWÓRZ

DRUGI KONKURS

W równoległym świecie nauki i pasji – poznaj pasję  swojego ucznia

Konkursy przedmiotowe i Cosplay

ORGANIZATOR: Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej,

Mieszka I 61c,71-011 Szczecin

TERMIN KONKURSU: 14.02.2019 r. godz. 10:00 

Więcej informacji na temat konkursu: OTWÓRZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content