05/12/2019

Konferencja Naukowa pn.”Administracja publiczna i siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP na obszarach nadmorskich” naukowa za nami. Dziękujemy za tak liczny bierny i czynny udział w jakże istotnej dla nas tematyce. 

„System bezpieczeństwa narodowego powinien posiadać taką strukturę, która zapewni mu realizację misji na rzecz ochrony i obrony państwa jako instytucji politycznej, a także trwałego i wolnego od zakłóceń bytu i rozwoju narodowego.
Zasadnicze funkcje systemu powinny się sprowadzać m.in. do: ochrony pozycji międzynarodowej, suwerenności i interesów państwa; zapewnienia integralności terytorialnej i nienaruszalności granic; ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego; zapewnienia bezpieczeństwa kulturowego, akceptowalnych warunków i jakości życia obywateli; bezpieczeństwa ludzi ich dóbr i środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego; ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, interesów gospodarczych i systemu wolności; ochrony granicy państwowej, informacji niejawnych i danych osobowych”.
Prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

„W przypadkach klęsk żywiołowych, awarii, katastrof, różnego rodzaju zdarzeń, które się rozprzestrzeniają na ogromnych obszarach nie możemy traktować sprawy, że granica stanowi jakąś barierę. Czas najwyższy, oprócz naszej wzajemnej życzliwości i chęci współpracy, stworzyć dokument, który pozwoli nam sformalizować standardy wzajemnego wspierania” mówił pracownik naukowy SSW Collegium Balticum, dr Paweł Rodzoś, doradca sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Celem głównym konferencji naukowej było zebranie doświadczeń oraz
wypracowanie metodologicznego podejścia do podsystemu obrony i ochrony państwa w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich.
Niezwykle Istotne jest zredefiniowanie stanu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego oraz określenie potrzeb i możliwości w zakresie współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich;

Podczas konferencji specjaliści zaprezentowali poglądy i najnowszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich.
W konferencji uczestniczyło ponad 30 ekspertów i naukowców, m.in:
– Michał Jach – Przewodniczący Sejmowej Komisji ON, Poseł na Sejm RP VIII kadencji
– prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler – Akademia Sztuki Wojennej w
Warszawie
– prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
– prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych w Wrocławiu
– dr hab. Michał Trubas – SSW Collegium Balticum
– płk dr hab. Bogdan Grenda – Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
– dr hab. Piotr Grochmalski – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
– dr. hab. Andrzej Dawidczyk – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
– gen. broni w rez. dr Bogusław Samol – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
– dr inż. Witold Kustra – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
– dr inż. Paweł Rodzoś – SSW Collegium Balticum
– gen. dyw. w st. spocz. dr inż. Romuald Ratajczak – Doradca Szefa BBN
nadbryg. Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
– nadinsp. Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

Organizatorzy Konferencji
dr inż. Oleg Miętki – Przewodniczący

Serdeczne podziękowania dla Partnerów wydarzenia oraz Patronatów:

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Komisja Obrony Narodowej
  • Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
  • Wojewody Zachodniopomorskiego
  • TVP 3 Szczecin
  • Cukiernia Małek – za przepyszny słodki poczęstunek

Galeria zdjęć

[aigpl-gallery id=”31089″]

Zobacz również
Skip to content