09/06/2021

Szanowni Studenci kończący studia
w związku z nadchodzącymi egzaminami dyplomowymi, zwanymi tradycyjnie obronami, streszczamy Zarządzenie Rektora w tej właśnie sprawie, czyli szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tego, co musicie wiedzieć. 

 1. Egzaminy odbędą się w formie tradycyjnej na terenie Uczelni lub w jej Filii z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz w przypadkach szczególnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzia informatycznego (Teams) na pisemną prośbę studenta.
 2. Ustalone przez menadżera kierunku terminy egzaminów dyplomowych zostaną Wam przekazane co najmniej 10 dni wcześniej.
 3. Prace, zaakceptowane przez promotora w systemie JSA, o czym zostaniecie poinformowani, przesyłacie e-mailem na adres dziekanatu wraz ze skanem podpisanego Oświadczenia autora.
 4. I termin przesyłania zaakceptowanych przez Promotora prac upływa 4 lipca 2021 r.
 5. II termin przesyłania zaakceptowanych przez Promotora prac upływa 19 września 2021 r.
 6. Warunkiem przekazania pracy do dziekanatu jest:
   zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów z ostatniego semestru studiów,
   uzupełnienie (ewentualnych) deficytów punktowych z semestrów poprzednich,
   zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze wynikającym z programu studiów
   uregulowanie opłat za studia wynikających z podpisanej umowy,
   wpłata opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 (na konto czesnego).
 7. Do dnia egzaminu dyplomowego należy złożyć w dziekanacie jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie, sklejonej w miękkiej oprawie pracy dyplomowej z oświadczeniem oraz jeden egzemplarz pracy na podpisanej (imię i nazwisko, numer albumu i temat pracy) płycie.
 8. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin egzaminów dyplomowych.
 9. W trakcie obron zachowujemy wszelkie wymagane rygory.
 10. Prosimy, abyście zaopatrzyli się we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki).
 11. Pamiętamy o obligatoryjnym zasłanianiu ust i nosa.
 12. Zaleca się także, by zrezygnować z elementów towarzyszących tym egzaminom (podziękowania, wręczenia kwiatów itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content