02/10/2020

Studentom, którzy uregulują wszystkie zaległe płatności wraz z czesnym za miesiąc październik 2020, anulowane zostaną naliczone a niezapłacone jeszcze odsetki.
Promocja trwa do 15.10.2020 r. – liczy się data wpływu środków na konto uczelni.
Warunki promocji dostępne w Dziale finansowym
??tel .91 48 38 166,
Zobacz również
Skip to content