05/01/2015

W dniu 21 grudnia 2014r. w Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SSW CB wspólnie z działającym w Uczelni Stowarzyszeniem „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua” w formule Studenckiego Koła Naukowego. Zaproszonym gościem, tym razem, był Dowódca batalionu saperów z 5 pułku inżynieryjnego z Podjuch ppłk Cezary KINOWSKI. W spotkaniu, ponadto udział wzięła kadra dydaktyczna oraz studenci studiów zaocznych kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Temat spotkania, określony przez jego autora dr. inż. płk. rez. Pawła RODZOSIA, brzmiał „Rola wojsk inżynieryjnych w systemie bezpieczeństwa powszechnego realizujących podstawowe zadania ochronne ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska przed klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami wg koncepcji działań ujętej w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014”. 

Po wprowadzeniu tematycznym przez autora spotkania – zaproszony gość udzielił krótkiej informacji dotyczącej roli i zadań Wojsk Inżynieryjnych w krajowym systemie zarządzania kryzysowego, głównie na obszarze woj. zachodniopomorskiego. Podczas prawie dwugodzinnej dyskusji, aktywni studenci kwestie zawierane w merytorycznie konstruowanych pytaniach ukierunkowali wokół aspektów zawartych w poniższych tezach problemowych:

–        rola 5 pułku inżynieryjnego w fazie odbudowy procesu zarzadzania kryzysowego oraz ewentualny udział w planach zagospodarowania przestrzennego Szczecina w ramach budowy wałów i umocnień w dorzeczu Odry;

–        struktura, podległość i koncepcja użycia Wojskowych Jednostek Odbudowy. Ich współpraca międzynarodowa w tym zadania w strukturach NATO;

–        procedury, w tym normy czasowe użycia patroli rozminowania;

–        współpraca Wojsk Inżynieryjnych z elementami układu pozamilitarnego w systemie zarządzania kryzysowego;

–        odczuwalność najnowszego programu modernizacji Sił Zbrojnych przez Wojska Inżynieryjne – oczekiwane kierunki zmian;

–        procedury i kompetencje delegowania wydzielonych sił i środków ze struktur Wojsk Inżynieryjnych do zadań reagowania kryzysowego;

–        efektywność używanego przez Wojska Inżynieryjne sprzętu podczas operacji realizowanych poza granicami kraju;

–        zasadność stosowania prefabrykatów drewnianych jako jedynej technologii podczas budowy mostów;

–        zasadność zawieszenia Zasadniczej Służby Wojskowej w kontekście problemów funkcjonowania służby kontraktowej oraz stałej w Wojsku Polskim;

–        specyfika naboru oraz wymagane preferencje do służby zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych RP.

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników spotkania w formule koła naukowego potwierdziły potrzebę ich kontynuowania, dlatego też, najbliższe tego rodzaju spotkanie planowane jest już na miesiąc styczeń!

małe logo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content