KORONAWIRUS
INFORMACJE
Sprawdź poniżej
Komunikat z dnia 11.03.2020, godz. 10.50
W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego ze względu na bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, rektor dr hab Aleksandra Żukrowska, prof CB natychmiastowo zawiesza wszystkie zajęcia na Uczelni. Wstrzymujemy do odwołania także wydarzenia, wyjazdy, warsztaty, korepetycje i Studencika.
 
Decyzja dotyczy wszystkich pracowników, studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników Studiów Podyplomowych w Szczecinie, w filii w Stargardzie oraz w miastach partnerskich.
Lista miast: https://www.cb.szczecin.pl/studia-podyplomowe-w-polsce
 
Uczelnia przyjęła system pracy online, w związku z tym zjazdy odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok akademicki 2019/2020. Zajęcia zrealizowane będą w kilku formach, m.in.:
• Zajęcia na platformie e-learningowej Moodle
• Zajęcia na platformie MS Teams
 
Podejmujemy tę bardzo trudną decyzję w obawie i trosce o bezpieczeństwo pracowników, studentów i ich rodzin. Liczę, że zostanie przyjęta ze zrozumieniem i spokojem, który w tej chwili jest najważniejszy.

Rektor SSW CB  dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof CB

 
Na bieżąco śledzimy komunikaty Rządu i Ministerstw. O nowych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 
Ze względu na potrzebę odpowiedzialnego i rzetelnego informowania na temat aktualnych wytycznych rządowych w sprawie stanu epidemicznego zachęcamy do bieżącego monitorowania oficjalnej strony https://www.gov.pl/web/koronawirus, gdzie obywatele mogą szukać aktualnych informacji.
 
Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
 
Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa
 
Stan epidemii wprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”).
 
Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
 
Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.
 
Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590
Komunikat z dnia 11.03.2020, godz. 10.50
 
W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego, ze względu na bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, rektor dr hab Aleksandra Żukrowska, prof CB natychmiastowo zawiesza wszystkie zajęcia na Uczelni. Wstrzymujemy do odwołania także wydarzenia, wyjazdy, warsztaty, korepetycje i Studencika.
 
Decyzja dotyczy wszystkich pracowników, studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników Studiów Podyplomowych w Szczecinie, w filii w Stargardzie oraz w miastach partnerskich.
Lista miast: https://www.cb.szczecin.pl/studia-podyplomowe-w-polsce
 
 
Uczelnia przyjęła system pracy online, w związku z tym zjazdy odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok akademicki 2019/2020. Zajęcia zrealizowane będą w kilku formach, m.in.:
• Zajęcia na platformie e-learningowej Moodle
• Zajęcia na platformie MS Teams
 
Podejmujemy tę bardzo trudną decyzję w obawie i trosce o bezpieczeństwo pracowników, studentów i ich rodzin. Liczę, że zostanie przyjęta ze zrozumieniem i spokojem, który w tej chwili jest najważniejszy.

Rektor SSW CB  dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof CB

 
Na bieżąco śledzimy komunikaty Rządu i Ministerstw. O nowych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Kontakty

✔ Czy rok akademicki zostanie wydłużony?

Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. i nie będzie przedłużany. Możliwe są zmiany (wydłużenie) terminu zajęć dydaktycznych, ale takie decyzje będą podejmowane jedynie w przypadku wydłużającej się przerwy w zajęciach ze względu na sytuację epidemiologiczną.

✔ Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do 31.03.2020?

Zgodnie z Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. legitymacje studenckie zostały automatycznie przedłużone do 31.05.2020 r.

✔ Czy dziekanaty, rektorat i i inne jednostki, w tym Dział Projektów Międzynarodowych, są zamknięte?

Administracja uczelni pracuje zdalnie, taki system obowiązuje do odwołania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez dostępne adresy e-mail:.

✔ Czy w związku z sytuacją zostaną przełożone terminy składania prac, obron i daty seminariów dyplomowych?

W obecnej chwili terminy składania prac dyplomowych pozostają bez zmian.

Seminaria dyplomowe odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego lub kontaktów mailowych.

✔ Czy daty sesji egzaminacyjnej ulegną zmianie?

Jesteśmy po zakończeniu sesji zimowej, co do terminów sesji letniej jest za wcześnie na podejmowanie decyzji.

✔ Czy odwołane są zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i studiów podyplomowych?

Realizując zalecenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawiesiliśmy czasowo prowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami. Staramy się jednak, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności, umożliwić realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć w terminach przypadających przed zakończeniem bieżącego roku akademickiego. Dlatego postanowiliśmy, na co zezwala (co wręcz zaleca) Rozporządzenie Ministra, realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ciągu kilku najbliższych dni na Platformie Moodle pojawią się wszystkie przedmioty, które powinny być realizowane w tym semestrze.

Prosimy o regularne sprawdzanie maili, zwłaszcza maili grupowych, na które będą Państwo otrzymywać informacje od wykładowców o pojawieniu się na Platformie nowych materiałów. Z uwagi na fakt, że w obecnej, dość stresującej sytuacji, każdemu może zdarzyć się o czymś zapomnieć, prosimy też jednak o regularne zaglądanie na samą Platformę w celu sprawdzenia, czy pojawiło się coś nowego. Jeżeli Państwo nie dadzą rady zalogować się codziennie to nie będzie z tego powodu żadnych problemów. Każdy student ma obowiązek jedynie zaliczyć odpowiedni kurs i pobrać materiały – czas dostępności materiału określi prowadzący, tworząc temat. Na bieżąco będziemy też informowali o dotyczących nas wydarzeniach zmianach.

✔ Czy studenci będą mieć możliwość zaliczenia obecnego semestru studiów?

Zajęcia zaplanowane w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, zgodnie z Zarządzeniem Rektora i Rozporządzeniem MNiSW, nie zostają odwołane, a zmienia się jedynie forma ich prowadzenia – z tradycyjnej na metodę zdalną. Wszystkie założone w ramach poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się (kształcenia) zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przyzwoleniem MNiSW). Zawieszenie prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni obliguje Studentów do bieżącego zapoznawania się z materiałami dydaktycznymi, umieszczanymi na Platformie Moodle lub przesyłanymi w formie wiadomości mailowych. W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną, a tym samym zaliczenia obecnego semestru studiów.

✔ Co z opłatami za studia?

Opłaty należy dokonywać zgodnie z podpisaną umową. Opłaty za studia pozostają bez zmian, ponieważ proces dydaktyczny oraz efekty uczenia się są realizowane na bieżąco z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość.

✔ Czy będzie bieżący kontakt z wykładowcami?

Wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne pozostają do Państwa dyspozycji za pomocą Platformy Moodle i adresów e-mail. Jeżeli nie ma kontaktu prosimy o chwilę cierpliwości. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest dla wszystkich nowa i wymaga podjęcia dodatkowych czynności technicznych. Niestety dział IT nie jest w stanie wprowadzić jednocześnie wszystkich przedmiotów, a jest ich blisko 180. Prosimy zatem na bieżąco sprawdzać Platformę, czy dany przedmiot już się nie pojawił. Ze względu na to, że proces kształcenia musi być kontynuowany w pierwszym tygodniu wykładowcy będą przekazywali materiały do zajęć również na adresy grupowe.

✔ Co z zaliczeniami przedmiotów, w jakiej formie się odbędą, jak zostaną potwierdzone?

Jesteśmy na początku semestru letniego, realizujemy zajęcia zdalne, zaliczenia przedmiotów, a tym samym potwierdzenie uzyskanych efektów uczenia się (kształcenia) wykładowcy będą ustalali z Państwem na bieżąco. W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną, a tym samym zaliczenia obecnego semestru studiów.  Informacje w tej sprawie będą przekazywane na bieżąco.

✔ Czy w z związku z sytuacją muszę dostarczyć wymagane zaświadczenie o praktykach, czy wystarczy wysłanie skanu na maila?

Jeżeli praktyki zostały zrealizowane można zeskanowane dokumenty przekazać na adres mailowy opiekuna praktyk:

✔ Co w przypadku gdy nie uzyskałem kompletu wpisów dydaktyków?

Panie z Dziekanatu kontaktują się ze studentami na bieżąco. Jeżeli braki wpisów mieszczą się w dopuszczalnym deficycie punktowym studenci są awansowani na kolejny semestr. Jeżeli braki przewyższają dopuszczalne deficyty Studenci zobowiązani byli do złożenia podania o wpis warunkowy na kolejny semestr. Studenci, którzy nie zastosowali się do postanowień Regulaminu studiów lub nie zmienili danych kontaktowych (co uniemożliwiło dziekanatom kontakt telefoniczny lub mailowy)  zostali skreśleni z listy. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie należy złożyć podanie o uchylenie decyzji z wypełnioną dokumentacją przebiegu studiów (karta i/lub indeks) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub przesłać podanie i skan dokumentów na adres: dziekanat@cb.szczecin.pl

✔ Jakie mam zaległości?

Aby uzyskać informację o zadłużeniu, prosimy o kontakt telefoniczny 91 48 38 166 lub mailowy kwestura@cb.szczecin.pl. Informacja o zadłużeniu jest wysyłana cyklicznie pocztą elektroniczną i sms’em. Warto aktualizować dane kontaktowe, by otrzymywać aktualne powiadomienia.

Czy jest możliwe wystawienie faktury?

Tak, zlecenie wystawienia faktury można zgłosić telefonicznie 91 48 38 166 lub mailowo pod adresem kwestura@cb.szczecin.pl

✔ Czy jest możliwe wystawienie zaświadczenia o opłatach za studia?
Tak, zlecenie wystawienia zaświadczenia można zgłosić telefonicznie 91 48 38 166 lub mailowo pod adresem kwestura@cb.szczecin.pl

✔ Do kiedy należy wpłacać kolejne raty czesnego na studiach niestacjonarnych w obecnej sytuacji?

Czesne wpłaca się zgodnie z umową do 10 dnia każdego miesiąca lub w innym uzgodnionym terminie.

✔ Jak uzyskam zaświadczenie o studiowaniu?

Zaświadczenie o studiowaniu można otrzymać mailem, lub jeżeli jest taka potrzeba, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany w zamówieniu na zaświadczenie adres. Preferujemy adresy mailowe. Zaświadczenia wystawia Dziekanat.

✔ Kiedy będzie wypłata stypendiów?

W miesiącu marcu 2020  stypendia zostaną wypłacone 18.03.2020 r.

✔ Jakie wsparcie oferuje Uczelnia?

Student może ubiegać się o przyznanie zapomogi lub stypendium socjalnego. Szczególnym wsparciem w zaistniałej sytuacji jest zapomoga. Może być ona przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. O zapomogę, może więc wystąpić student, które ze względu na wprowadzony stan epidemii utracił część lub całość dochodu. Wniosek o zapomogę należy odpowiednio udokumentować, można go złożyć w okresie 6 miesięcy od wystąpienia trudnej sytuacji życiowej.  Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń, Regulamin świadczeń oraz wnioski dostępne są na stronie: https://www.cb.szczecin.pl/strefa-studenta/stypendia/

 

Zakładka: Rekomendacje Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Wszystkie aktualne zalecenia regulujące działalności uczelni wyższych w obecnej sytuacji są zamieszczone na stronie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PORADY

Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach
 
Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.
 

Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która udzieli teleporady medycznej.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

  • ✔ zalecenia
  • ✔ e-zwolnienie
  • ✔ e-receptę
  • ✔ sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

  • ✔ ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa
  • ✔ ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych
  • ✔ rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna
  • ✔ skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

– Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu – zaznacza Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Ważne!

Godziny teleporad ustalają lokalne placówki POZ.
Sprawdź, które placówki POZ udzielają teleporad w Twoim regionie – w załączeniu

źródło: NFZ

TELEPORADY – WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

VIDEO

✔ Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia

https://www.gov.pl/web/nauka/funkcjonowanie-uczelni-w-polsce-zawieszone-do-10-kwietnia

✔ Informacja dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego

✔ Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego!

https://www.gov.pl/web/nauka/wazny-komunikat-do-studentow-dotyczacy-mozliwosci-wsparcia-finansowego

✔ Resort nauki rozpoczyna akcję “Posłuchaj naukowca”

https://www.gov.pl/web/nauka/resort-nauki-rozpoczyna-akcje-posluchaj-naukowca

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM