Szczegółowe wytyczne dotyczace poziomu 3

Rygor sanitarny

częsta dezynfekcja rąk; bezwzględne zachowanie odległości co najmniej 1,5 m; bezwzględne zakrywanie nosa i ust. Stosowanie przegród. Bezwzględne ograniczenie kontaktów do minimum. Zawieszenie korzystania z sal dydaktycznych, częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów

Dydaktyka

zajęcia wyłącznie zdalne

Dostepność

uczelnia zamknięta dla osób trzecich, pracowników i studentów z wyjątkami określanymi przez rektora

Organizacja

spotkania organizacyjne wyłącznie zdalnie z ewentualnymi wyjątkami określanymi przez rektora

Administracja

praca zdalna z wyjątkiem jedynie stanowisk niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania uczelni określanymi przez rektora i kanclerza

Wydarzenia

dopuszczalne wydarzenia wyłącznie zdalne

Mobilność

wyłącznie mobilności wirtualne

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content