Informacje

3400 zł

cena za semestr*
(w tym zawiera się uzyskanie certyfikatu BELBIN)

2

liczba semestrów

 • – 182 godziny zajęć
 • – kierunek kończy się egzaminem w formie testu
Studia podyplomowe „HR Business Partner” powstały jako odpowiedź na rosnącą rolę działów HR w organizacjach. Celem studiów jest przygotowanie uczestnika do roli HR Business Partnera merytorycznie i praktycznie.

Zajęcia prowadzą uznani praktycy HR – dyrektorzy HR z polskich firm, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem. Zaprezentują ciekawe studia przypadków.

Partnerzy HR Studia Business Partner

Cele szczegółowe:

 • Wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacenie wiedzy na temat roli HRBP w organizacji i zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
 • Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z rozwojem kompetencji HRBP
 • Wyposażenie uczestników w umiejętności z dziedziny komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, budowanie i rozwoju zespołu.
 • Wyposażenie uczestników w umiejętności korzystania z narzędzi niezbędnych w pracy HRBP.
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat cyklu życia pracownika od rekrutacji, poprzez budowanie ścieżki kariery, tworzenie systemów motywacyjnych i przeciwdziałanie mobbingowi, aż do zwolnienia.

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • wiedzę na temat najważniejszych procesów HR,
 • wiedzę jak budować autorytet HR BP,
 • certyfikację Belbin – międzynarodowego narzędzia wspierającego procesy HR w organizacji,
 • wiedzę na temat podstaw prawa pracy z elementami prawa UE
 • wiedzę jak używać narzędzi do planowania i wdrażania strategii
 • wiedzę jak wykorzystać IT w procesach HR
 • wiedzę na temat 10 postaw budujących partnerstwo,

w zakresie umiejętności

 • praktyczne umiejętności wsparcia biznesu od strony personalnej,
 • umiejętności kształtowania spójnej strategii HR,
 • umiejętności kształtowania kultury organizacyjnej
 • umiejętności budowania i rozwijania efektywnych zespołu
 • umiejętność zarządzają projektami HR

w zakresie kompetencji społecznych

 • umiejętności przeprowadzenia efektywnej rekrutacji
 • umiejętność budowania komunikacji i zarządzania konfliktem
 • praktyczne umiejętności jak organizować audyt personalny, przeciwdziałać mobbingowi, wprowadzać programy talentowi w organizacji.

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

Studia będą podzielone na 5 bloków tematycznych:

BLOK 1: BUDOWANIE POZYCJI HR BUSINESS PARTNERA W ORGANIZACJI I JEJ ROZWÓJ (24h).

BLOK 2: KLUCZOWE KOMPETENCJE HR BUSINESS PARTNERA (50h)

BLOK 3: STRATEGIA BIZNESOWA I STRATEGIA HR (16h)

BLOK 4: NARZĘDZIA HR BUSINESS PARTNERA (42h)

BLOK 5: obecne wyzwania HR BUSINESS PARTNERA (50h)

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Tatiana Sobocińska

Tina Sobocińska – obecnie HR4future- Founder & HR Strategic Advisor.
HR Director z 20+ lat doświadczeniem w międzynarodowych firmach (PwC, DHL, Schneider Electric, Sanofi Aventis).
Liderka networku Digital HR Champions.
Pasjonatka i doradca HR w projektach: Workplace of the future, Culture Book, Mega Trends, HR of the Future.
Współautorka serii podcastów: ‘Case study: praca hybrydowa’ nagrywanych z Jarosławem Kuźniarem, Voice House.
Wykładowca na Uniwersytecie SWPS i w SGH.

Anna Dąbrowska

Szef zespołu People & Organization odpowiedzialna za rekrutację, rozwój, analizy HR, politykę wynagrodzeń oraz zespół HR Biznes Partnerów w Schenker Sp. z o.o.
Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze HR. W swojej karierze zawodowej pełniła rolę: Senior HR Biznes Partnera, Menedżera ds. szkoleń i rozwoju, Szefa zespołu Rekrutacji, rozwoju i analiz HR. Jest pasjonatką szkoleń i rozwoju, uczenia z wykorzystaniem grywalizacji, digitalizacji w HR. Wierzy, że HR może być partnerem dla biznesu, a w pracy z biznesem stawia na budowanie silnych zespołów menedżerskich z wysoką jakością zarządzania ludźmi.

Bożena Stokłosa

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim. W początkowym etapie pracy zawodowej związana z Biurem Karier na Uniwersytecie Ekonomicznym, później podjęła pracę w branży motoryzacyjnej. Aktualnie odpowiada za personel i organizację w polskim oddziale międzynarodowej firmy Nemak zatrudniającym ponad tysiąc pracowników.

Edyta Bąkowska – Szczurek

Dyrektor ds. Rozwoju Kształcenia i Kultury
Learning Development & Culture Director
Menedżerka doświadczona w zarządzaniu i projektowaniu procesów HR-owych, takich jak rekrutacja i onboarding, zarządzanie talentami, rozwój przywództwa, planowanie sukcesji w zespołach. Specjalizuje się w kształtowaniu postaw i doświadczeń pracowników oraz budowaniu kultury organizacyjnej rozumianej jako kluczowy obszar konkurowania i jeden z podstawowych czynników sukcesu.
Od 10 lat pracuje dla SIG, gdzie odpowiada za dostosowaną do globalnej wizji SIG strategię kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich, skoncentrowaną na rozwijaniu i angażowaniu największych talentów firmy. Certyfikowana trenerka, coach i facylitatorka. Posiada wiedzę i know-how z zakresu teorii przywództwa i uczenia się. Z pasją poszukuje w ludziach potencjału, wspierając ich w nauce i rozwoju, a jej największym sukcesem zawodowym jest satysfakcja i osiągnięcia zespołów i ludzi, z którymi pracuje. Od kilku lat zainspirowana koncepcją ról zespołowych M. Belbina®, popularyzuje metody efektywnej współpracy zespołowej i transparentnej komunikacji. Jako akredytowana trenerka tej metodologii, realizując projekty rozwojowe wykorzystuje oryginalne narzędzia dydaktyczne i materiały na licencji Belbin®.
Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada również dyplom MBA Central Connecticut State University i Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej. Ukończyła kurs ICAN Institute & Harvard Business Review Polska – „HR Management™” oraz ROI Institute Polska – „ROI w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”.

Agnieszka Burdek

regionalny specjalista ds. rozwoju talentów. Od kilkunastu lat, pośrednio lub bezpośrednio, związana jest z obszarem HR. Od ponad siedmiu, specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju pracowników.
“Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe pomogło mi połączyć wiedzę na temat funkcjonowania działów HR w małych, lokalnych firmach oraz dużych, międzynarodowych korporacjach. Miałam również możliwość zarządzania licznym zespołem ludzi, co pozwoliło mi zrozumieć perspektywę menedżera i stało się bez wątpienia ogromnym atutem w mojej profesji”.
Obecnie zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem znaczących projektów szkoleniowo-rozwojowych dla kadry inżynieryjnej oraz menedżerskiej w Europie i Azji. Uwielbia wspierać ludzi w ich rozwoju zawodowym, ale jednocześnie nie znoszę, kiedy teorie nie mają realnego zastosowania w praktyce.
Podczas wykładów chętnie dzieli się zatem swoją wiedzą, podpartą dobrymi praktykami i doświadczeniem.

Julita Dąbrowska

doradza pracodawcom jak opracować strategię employer brandingową, w tym propozycję EVP. Przeprowadza badania opinii wśród pracowników na temat poziomu satysfakcji, zaangażowania i bada kulturę organizacji oraz jej wpływ na markę i wizerunek pracodawcy. Autorka 2 książek „Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce” z 2014 roku oraz „Praktyka employer Brandingu. Rozmowy z menedżerami” z 2016 roku. Co roku organizuje Forum Employer Brandingu, by promować dobre praktyki EB i inspirować pracodawców do podejmowania wysiłków, by stać się atrakcyjnym i odpowiedzialnym miejscem pracy.

Radek Matuszewski

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na różnych stanowiskach w obszarze sprzedaży i marketingu w takich firmach jak Coca-Cola, Unilever, Danone.
Od 10 lat jest liderem GROUPE SEB Polska i wspólnie z zespołem rozwija biznes takich marek jak TEFAL, KRUPS i WMF w Polsce, krajach bałtyckich i do niedawna na Ukrainie. Współautor książki “DBAM czyli rebelia w korporacji”, która to książka opowiada o transformacji jaką przeszła Groupe SEB w Polsce od tradycyjnej hierarchicznej do progresywnej organizacji, której kultura pracy nazwana DBAM oparta jest o AUTONOMIĘ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ i ZAUFANIE.

Zapisz się

Studia będą oparte o najnowsze trendy w obszarze HR Bussines Parterigu. Uczestnik będzie mógł rozwinąć kluczowe obszary bazując na pracy eksperta z zakresu HR – autorki książki „HR od Nowa” Iwony Wencel.

Studia będą podzielone na 5 bloków tematycznych:

BLOK 1: BUDOWANIE POZYCJI HR BUSINESS PARTNERA W ORGANIZACJI I JEJ ROZWÓJ (24h).

BLOK 2: KLUCZOWE KOMPETENCJE HR BUSINESS PARTNERA (50h)

BLOK 3: STRATEGIA BIZNESOWA I STRATEGIA HR (16h)

BLOK 4: NARZĘDZIA HR BUSINESS PARTNERA (42h)

BLOK 5: obecne wyzwania HR BUSINESS PARTNERA (50h)

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content