Informacje

3400 zł

cena za semestr*
(w tym zawiera się uzyskanie certyfikatu BELBIN)

2

liczba semestrów

 • – 182 godziny zajęć
 • – kierunek kończy się egzaminem w formie testu
Studia podyplomowe „HR Bussines Partner” powstały jako odpowiedź na rosnącą rolę działów Hr w organizacjach. Celem studiów jest przygotowanie uczestnika do roli HR Bussines Partnera merytorycznie i praktycznie.

Zajęcia prowadzą uznani praktycy HR – dyrektorzy HR z polskich firm, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem. Zaprezentują ciekawe studia przypadków.

Partnerzy HR Studia Business Partner

Cele szczegółowe:

 • Wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacenie wiedzy na temat roli HRBP w organizacji i zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
 • Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z rozwojem kompetencji HRBP
 • Wyposażenie uczestników w umiejętności z dziedziny komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, budowanie i rozwoju zespołu.
 • Wyposażenie uczestników w umiejętności korzystania z narzędzi niezbędnych w pracy HRBP.
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat cyklu życia pracownika od rektutacji, poprzez budowanie ścieżki kariery, tworzenie systemów motywacyjnych i przeciwdziałanie mobbingowi, aż do zwolnienia.

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • wiedzę na temat najważniejszych procesów HR,
 • wiedzę jak budować autorytet HR BP,
 • certyfikację Belbin – międzynarodowego narzędzia wspierającego procesy HR w organizacji,
 • wiedzę na temat podstaw prawa pracy z elementami prawa UE
 • wiedzę jak używać narzędzi do planowania i wdrażania strategii
 • wiedzę jak wykorzystać IT w procesach HR
 • wiedzę na temat 10 postaw budujących partnerstwo,

w zakresie umiejętności

 • praktyczne umiejętności wsparcia biznesu od strony personalnej,
 • umiejętności kształtowania spójnej strategii HR,
 • umiejętności kształtowania kultury organizacyjnej
 • umiejętności budowania i rozwijania efektywnych zespołu
 • umiejętność zarządzają projektami HR

w zakresie kompetencji społecznych

 • umiejętności przeprowadzenia efektywnej rekrutacji
 • umiejętność budowania komunikacji i zarządzania konfliktem
 • praktyczne umiejętności jak organizować audyt personalny, przeciwdziałać mobbingowi, wprowadzać programy talentowi w organizacji.

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

Studia będą podzielone na 5 bloków tematycznych:

BLOK 1: BUDOWANIE POZYCJI HR BUSINESS PARTNERA W ORGANIZACJI I JEJ ROZWÓJ (24h).

BLOK 2: KLUCZOWE KOMPETENCJE HR BUSINESS PARTNERA (50h)

BLOK 3: STRATEGIA BIZNESOWA I STRATEGIA HR (16h)

BLOK 4: NARZĘDZIA HR BUSINESS PARTNERA (42h)

BLOK 5: obecne wyzwania HR BUSINESS PARTNERA (50h)

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

Studia będą oparte o najnowsze trendy w obszarze HR Bussines Parterigu. Uczestnik będzie mógł rozwinąć kluczowe obszary bazując na pracy eksperta z zakresu HR – autorki książki „HR od Nowa” Iwony Wencel.

Studia będą podzielone na 5 bloków tematycznych:

BLOK 1: BUDOWANIE POZYCJI HR BUSINESS PARTNERA W ORGANIZACJI I JEJ ROZWÓJ (24h).

BLOK 2: KLUCZOWE KOMPETENCJE HR BUSINESS PARTNERA (50h)

BLOK 3: STRATEGIA BIZNESOWA I STRATEGIA HR (16h)

BLOK 4: NARZĘDZIA HR BUSINESS PARTNERA (42h)

BLOK 5: obecne wyzwania HR BUSINESS PARTNERA (50h)

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content