Oferta studiów podyplomowych

W uzupełnieniu praktycznej wiedzy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą Państwu oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe w mieście Szczecin.

PROMOCJA -20% dla tegorocznych absolwentów studiów podyplomowych oraz studentów. Sprawdź ofertę

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecinie w Szczecińskiej Szkole Wyższej należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni.

W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną. Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji).

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum jest posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia.

Aby starać się o przyjęcie na wybrany kierunek kandydat powinien być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni.

Studia trwają dwa lub trzy semestry, odbywają się w trybie zaocznym, do wyboru słuchaczy są trzy kierunki:

  • Informatyka, gdzie proponowane specjalności to między innymi: Analiza procesów biznesowych w projektach IT, Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne, Bazy danych, metody i narzędzia w praktyce, Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, Informatyka dla nauczycieli i inne.

  • Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach: System Zarządzania Bezpieczeństwem, Inspektor ochrony danych osobowych, Psychologia śledcza

  • Pedagogika, czyli 30 różnych specjalności, w tym: Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy, Integracja sensoryczna, Coaching, mentoring i tutoring w oświacie, Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej, Doradztwo zawodowe i rozwój kariery.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami, które obowiązują od 1 lutego 2020, zobacz ile promocji przygotowaliśmy dla Ciebie.

Uwaga! gratis – oznacza zawsze wartość 1/12 rocznego czesnego (niezależnie od wysokości indywidualnych rat)

Opłata wpisowa na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

 

✔ Integracja sensoryczna0 zł opłaty wpisowej i 10% w czesnym dla absolwentów oraz na drugi kierunek dla osób będących jednocześnie na dwóch kierunkach.

0zł opłaty wpisowej, zamiast 200 zł dla absolwentów SSW Collegium do 2015 roku.

0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2021r.

0 zł opłaty wpisowej i 20% zniżki w czesnym dla studentów SSW Collegium Balticum oraz absolwentów, którzy w tym samym roku kalendarzowym ukończyli studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe oraz na drugi kierunek dla osób będących jednocześnie na dwóch kierunkach.

Collegium Balticum Praktycznie Studia Podyplomowe
Zarządzanie Oświatą
Promocje

Opłata wpisowa:

200zł

Studia podyplomowe w Collegium Balticum

Od ponad 20 lat z sukcesami Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zapewnia studentom kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich, studiach podyplomowych. W naszej szerokiej ofercie znajdziecie Państwo studia podyplomowe nauczycielskie i nienauczycielskie. W uzupełnieniu praktycznej wiedzy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą Państwu oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe w mieście Szczecin. Podjęcie nauki w którejś z proponowanych specjalności to dobra inwestycja w swoją przyszłość.

Specjalizujemy się w pedagogice, pedagogice specjalnej, integracji sensorycznej, bezpieczeństwie wewnętrznym, bardzo dużą popularnością cieszą się kierunki z oligofreno, andragogiki, rewalidacji. Misją naszej działalności edukacyjnej jest dostarczenie studentom kompetencji umożliwiających wszechstronny rozwój w zakresie wiedzy ogólnej i podstaw wiedzy specjalistycznej, realizowanej na poziomie obranego kierunku studiów podyplomowych.

Partnerzy uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content