Oferta studiów podyplomowych w Stargardzie na rok akademicki 2020/2021

W uzupełnieniu praktycznej wiedzy, a tym samym podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe w mieście Stargard . Nauka trwa dwa lub trzy semestry. Jest realizowana w trybie zaocznym na kilku kierunkach do wyboru.

Oferujemy kształcenie zarówno na kierunkach  administracyjnych, pedagogicznych, polityczno – społecznych jak i informatycznych.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków na studiach podyplomowych w aktualnym roku akademickim  w Stargardzie.

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Stargardzie w Szczecińskiej Szkole Wyższej należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną. Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji).

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO POBRANIA

Lp Kierunek
1 Informatyka – studia podyplomowe
2 Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe
3 Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM