Oferta studiów podyplomowych w Stargardzie na rok akademicki 2020/2021

Oferta studiów podyplomowych naszej Uczelni w mieście Stargard umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzupełnienie praktycznej wiedzy. Została stworzona w celu dostarczenia słuchaczom takich kompetencji zawodowych, które umożliwią pracę, rozwój i karierę w wybranej dziedzinie, branży i specjalności. Nauka na studiach podyplomowych Collegium Balticum trwa dwa lub trzy semestry, jest realizowana w trybie zaocznym. Oferujemy kształcenie osobom zainteresowanym karierą zawodową na stanowiskach administracyjnych, pedagogicznych, polityczno – społecznych i informatycznych, dlatego uczelnia specjalizuje się w następujących kierunkach:

– Pedagogika – Studia te pozwalają na zdobycie nowych, konkretnych umiejętności, dopracowanie i dostosowanie do wymogów rynku już posiadanych oraz na zdobycie wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych – adekwatną do realiów współczesnego życia społecznego

System nauczania gwarantuje podniesienie kompetencji intelektualnych i umiejętności niezbędnych do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i kulturalnych.

– Administracja Publiczna i Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Kierunek powstał z myślą o słuchaczach zainteresowanych karierą w służbach mundurowych, ale kompleksowy program nauczania jest również ceniony przez kandydatów na stanowiska w urzędach administracji publicznej, a więc nie tylko z pracą na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom w dziedzinie bezpieczeństwa. Dzięki podpisanym przez uczelnię porozumieniom, między innymi z Komendą Wojewódzką Policji studenci mają znacznie mają ułatwiony start w życie zawodowe. Niezależnie od wyboru specjalności zapewniamy wysokie kwalifikacje i perspektywy realnej kariery.

Informatyka – Specjalistyczna oferta edukacyjna tego kierunku przekłada się na perspektywy przyszłej lub kontynuowanej pracy zawodowej oraz kariery. Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach. Spora część ćwiczeń odbywa się poza uczelnią – są prowadzone w instytucjach i firmach partnerskich, gdzie słuchacze odbywają praktyki i mają szanse znaleźć zatrudnienie jeszcze przed ukończeniem studiów. Program Collegium Balticum ma umożliwić realizację zawodową jak największej liczbie absolwentów, dlatego słuchacze pracują w małych grupach. Wykwalifikowana kadra może więc zająć się rozwojem zawodowym każdego słuchacza, a nauka – podobnie jak na pozostałych kierunkach – opiera się na praktyce, a nie teorii.

Zapraszamy do zapoznania z ze szczegółami naszej oferty edukacyjnej i przeglądu specjalności proponowanych w ramach każdego z kierunku studiów podyplomowych aktualnego roku akademickiego w Stargardzie. Warunkiem rozpoczęcia nauki na studiach podyplomowych w Stargardzie w Szczecińskiej Szkole Wyższej są dokumenty ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich dowolnej uczelni. W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną oraz dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji).

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO POBRANIA

Lp Kierunek
1 Dietetyka – studia podyplomowe
2 Informatyka – studia podyplomowe
3 Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe
4 Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica