Pedagogika i pedagogika specjalna - studia podyplomowe

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Integracja sensoryczna – Nowość 3 2200 zł
2 Coaching i mentoring w oświacie 3 1100 zł
3 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1100 zł
4 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1100 zł
5 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1100 zł
6 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
7 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specyficznymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami 3 1200 zł
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1200 zł
9 Historia dla nauczycieli 3 1100 zł
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1000 zł
11 Informatyka dla nauczycieli 3 1100 zł
12 Logopedia 4 1400 zł
13 Matematyka dla nauczycieli 3 1100 zł
14 Mediacje i negocjacje 2 1400 zł
15 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
16 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
17 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
18 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1100 zł
19 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
20 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
21 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
22 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
23 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1100 zł
24 Przyroda dla nauczycieli 3 1100 zł
25 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 1100 zł
26 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
27 Socjoterapia 3 1300 zł
28 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
29 Surdopedagogika 3 1200 zł
30 Szkolny doradca zawodowy 3 1100 zł
31 Tyflopedagogika 3 1200 zł
32 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1100 zł
33 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1400 zł
34 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
35 Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
36 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł

Nasi partnerzy