STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGIKA

LpKierunekIlośćsemestrówCenaza semestr
1Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy Nowość rekrutacja trwa!22500 zł
2Integracja sensoryczna – Nowość Nowość32200 zł
3Coaching, mentoring i tutoring w oświacie31100 zł
4Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej rekrutacja trwa!31100 zł
5Doradztwo zawodowe i rozwój kariery rekrutacja trwa!31100 zł
6Edukacja dla bezpieczeństwa rekrutacja trwa!31100 zł
7Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami rekrutacja trwa!31200 zł
8Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera rekrutacja trwa!31200 zł
9Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa rekrutacja trwa!31000 zł
10Informatyka dla nauczycieli rekrutacja trwa! 3 semestry31100 zł
11Inspektor ochrony danych osobowych rekrutacja trwa!21300 zł
12Logopedia 4 semestry Zajęcia już we wrześniu rekrutacja trwa!41400 zł
13Mediacje i negocjacje rekrutacja trwa!21400 zł
14Nauczyciel etyki31100 zł
15Nauczyciel praktycznej nauki zawodu31100 zł
16Oligofrenopedagogika31200 zł
17Organizacja i zarządzanie w oświacie rekrutacja trwa! 2 semestry21100 zł
18Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy31100 zł
19Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza31100 zł
20Pedagogika resocjalizacyjna31000 zł
21Plastyka i technika dla nauczycieli Zajęcia już we wrześniu rekrutacja trwa!31100 zł
22Przygotowanie pedagogiczne Zajęcia już we wrześniu rekrutacja trwa! 3 semestry31100 zł
23Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień31000 zł
24Socjoterapia rekrutacja trwa!31300 zł
25Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu31300 zł
26Surdopedagogika31200 zł
27Tyflopedagogika31200 zł
28Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka rekrutacja trwa! 3 semestry31100 zł
29Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej rekrutacja trwa!31400 zł
30Wiedza o kulturze dla nauczycieli31100 zł
31Wiedza o społeczeństwie Zajęcia już we wrześniu rekrutacja trwa!31100 zł
32Wychowanie do życia w rodzinie rekrutacja trwa!31100 zł
33Zarządzanie w oświacie z coachingiem rekrutacja trwa! 3 semestry31100 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO