Pedagogika i pedagogika specjalna - studia podyplomowe

LpKierunekIlośćsemestrówCenaza semestr
1Integracja sensoryczna – Nowość32200 zł
2Coaching, mentoring i tutoring w oświacie31100 zł
3Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej31100 zł
4Doradztwo zawodowe i rozwój kariery31100 zł
5Edukacja dla bezpieczeństwa31100 zł
6Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna31100 zł
7Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami31200 zł
8Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera31200 zł
9Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa31000 zł
10Informatyka dla nauczycieli31100 zł
11Logopedia41400 zł
12Mediacje i negocjacje21400 zł
13Nauczyciel etyki31100 zł
14Nauczyciel praktycznej nauki zawodu31100 zł
15Oligofrenopedagogika31200 zł
16Organizacja i zarządzanie w oświacie21100 zł
17Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy31100 zł
18Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza31100 zł
19Pedagogika resocjalizacyjna31000 zł
20Plastyka i technika dla nauczycieli31100 zł
21Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela31100 zł
22Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień31000 zł
23Socjoterapia31300 zł
24Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu31300 zł
25Surdopedagogika31200 zł
26Tyflopedagogika31200 zł
27Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka31100 zł
28Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej31400 zł
29Wiedza o kulturze dla nauczycieli31100 zł
30Wiedza o społeczeństwie31100 zł
31Wychowanie do życia w rodzinie31100 zł

Nasi partnerzy