STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGIKA

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Gerontologia i geriatryczna opieka koordynowana z elementami e-medycyny Nowość 2 2500 zł
2 Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy Nowość 2 2500 zł
3 Integracja sensoryczna – Nowość Nowość 3 2200 zł
4 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie 3 1450 zł
5 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1450 zł
6 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1450 zł
7 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1450 zł
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami 3 1450 zł
9 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1450 zł
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1450 zł
11 Informatyka dla nauczycieli 3 semestry 3 1450 zł
12 Inspektor ochrony danych osobowych 2 1450 zł
13 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny 3 1450 zł
14 Logopedia 4 semestry 4 1450 zł
15 Nauczyciel etyki 3 1450 zł
16 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1450 zł
17 Oligofrenopedagogika 3 1450 zł
18 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 semestry 2 1450 zł
19 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1450 zł
20 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1450 zł
21 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1450 zł
22 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień 3 1200 zł
23 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 semestry 3 1450 zł
24 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1450 zł
25 Socjoterapia 3 1450 zł
26 Surdopedagogika 3 1450 zł
27 Tyflopedagogika 3 1450 zł
28 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 semestry 3 1450 zł
29 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1450 zł
30 Wiedza o społeczeństwie 3 1450 zł
31 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1450 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica