Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne - studia podyplomowe

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Ochrona osób i mienia 2 1900 zł
2 Psychologia śledcza 2 1500 zł
3 Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2 1200 zł
4 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne 2 1600 zł
5 Zarządzanie kryzysowe 2 2300 zł

Nasi partnerzy