Kierunki dla nauczycieli

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Integracja sensoryczna – Nowość 3 2200 zł
2 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie 3 1100 zł
3 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1100 zł
4 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1100 zł
5 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1100 zł
6 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
7 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami 3 1200 zł
8 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1200 zł
9 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1000 zł
10 Informatyka dla nauczycieli 3 1100 zł
11 Logopedia 4 1400 zł
12 Mediacje i negocjacje 2 1400 zł
13 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
14 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
15 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
16 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1100 zł
17 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
18 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
19 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
20 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1100 zł
21 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 1100 zł
22 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
23 Socjoterapia 3 1300 zł
24 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
25 Surdopedagogika 3 1200 zł
26 Tyflopedagogika 3 1200 zł
27 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1100 zł
28 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1400 zł
29 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
30 Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
31 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin