Kierunki dla nauczycieli

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Integracja sensoryczna – Nowość Nowość 3 semestry 3 2200 zł
2 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie 3 1100 zł
3 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1100 zł
4 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1100 zł
5 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1100 zł
6 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
7 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami 3 1200 zł
8 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1200 zł
9 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1000 zł
10 Informatyka dla nauczycieli 3 semestry 3 1100 zł
11 Logopedia 4 1400 zł
12 Mediacje i negocjacje 2 1400 zł
13 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
14 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
15 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
16 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1100 zł
17 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
18 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
19 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
20 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1100 zł
21 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 1100 zł
22 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
23 Socjoterapia 3 1300 zł
24 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
25 Surdopedagogika 3 1200 zł
26 Tyflopedagogika 3 1200 zł
27 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1100 zł
28 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1400 zł
29 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
30 Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
31 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
BBN
ABW
CBA
CSWL
PSP
Komisja BIO
1
2
Logo24
logo123
Sejm
ZUW
Szczecin
[:pl]Klaster IT[:]
[:pl]Microsoft[:]
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin