STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy Nowość rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 2500 zł
2 System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) Nowość rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 4000 zł
3 Integracja sensoryczna – Nowość Nowość 3 2200 zł
4 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie 3 1100 zł
5 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1100 zł
6 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1100 zł
7 Edukacja dla bezpieczeństwa rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1100 zł
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1200 zł
9 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1200 zł
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1000 zł
11 Informatyka dla nauczycieli rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 semestry 3 1100 zł
12 Inspektor ochrony danych osobowych rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 1300 zł
13 Logopedia 4 semestry Zajęcia już we wrześniu rekrutacja zimowa ruszyła ! 4 1400 zł
14 Mediacje i negocjacje rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 1400 zł
15 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
16 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
17 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
18 Organizacja i zarządzanie w oświacie rekrutacja zimowa ruszyła ! 2 semestry 2 1100 zł
19 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
20 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
21 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
22 Plastyka i technika dla nauczycieli Zajęcia już we wrześniu rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1100 zł
23 Przygotowanie pedagogiczne Zajęcia już we wrześniu rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 semestry 3 1100 zł
24 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
25 Socjoterapia rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1300 zł
26 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
27 Surdopedagogika 3 1200 zł
28 Tyflopedagogika 3 1200 zł
29 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 semestry 3 1100 zł
30 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1400 zł
31 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
32 Wiedza o społeczeństwie Zajęcia już we wrześniu rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1100 zł
33 Wychowanie do życia w rodzinie rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 1100 zł
34 Zarządzanie w oświacie z coachingiem rekrutacja zimowa ruszyła ! 3 semestry 3 1100 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO