STUDIA PODYPLOMOWE
W SANOKU

Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych serdecznie zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych w Sanoku skierowanych do nauczycieli i nie tylko. Oferta została stworzona w oparciu o potrzeby rynkowe. W województwie podkarpackim w roku 2024 nadal brakuje specjalistów i osób wykształconych  w zakresie: logopedii, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych.


Studia realizowane są w systemie hybrydowym lub 100% online. Kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem dwóch platform e-learningowych, tj. Moodle i MS-Teams. Zajęcia praktyczne, konwersatoria i ćwiczenia odbywają się w kontakcie real-time lub w kontakcie bezpośrednim w zależności od wybranego kierunku. Realizowane studia w Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych w Sanoku nadają uprawnienia lub zwiększają kompetencje, kwalifikacje umiejętności słuchacza. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowań taki jak: Baza Usług Rozwojowych, Krajowy Fundusz Socjalny czy z bieżących promocji jakie oferuje w danych czasie uczelnia – od 10 do 50% zniżki.


Kadra wykładowców składa się z praktyków, tj. osób pracujących w danym zawodzie, którzy spotykają się z konkretnymi zagadnieniami, które wykładają podczas zajęć. Dzięki temu podczas wykładów czy ćwiczeń teoria spotyka się z praktyką. Sprawdź aktualne promocje oraz kierunki, na które teraz trwa rekrutacja.


KIERUNKI STUDIÓW

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym szczególnie osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i wspomagającym oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z ich rodzinami.

Celem studiów (dawna Oligofrenopedagogika) – Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z osobami dotkniętymi lżejszą i głębszą niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, wspierającym i integracyjnym, do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z ich rodzinami.

Celem studiów Przygotowanie Pedagogiczne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu lub dziedziny, w zakresie której uczestnicy zdobyli już wcześniej przygotowanie co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Celem studiów – Organizacja i Zarządzanie w Oświacie jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, prawa, etyki, zarządzania, marketingu i finansów; rozwinie i wzmocni swoje umiejętności z zakresu zarządzania placówką oświatową, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju pracy placówki edukacyjnej i wychowawczej, kierowania finansami i zasobami placówki oraz realizowania projektów oświatowych. Absolwent będzie miał pogłębione kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, wspierania pracowników oświaty w rozwoju zawodowym oraz pracy z zespołem i w zespole.

Celem studiów podyplomowych na kierunku tyflopedagogika jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową i z ich rodzinami.

Celem studiów na kierunku Surdopedagogika jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową i z ich rodzinami.

Celem studiów Integracja Sensoryczna jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania z zakresu integracji sensorycznej.

Celem studiów z doradztwa zawodowego jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć szkolnych z doradztwa zawodowego i rozwoju kariery na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego jako kolejnego przedmiotu. Studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i rozwój kariery mają także na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć i działalności z zakresu doradztwa zawodowego i rozwoju kariery dla osób dorosłych, w tym do pracy w instytucjach zajmujących się doradztwem zawodowym oraz do prowadzenia własnej działalności z tego zakresu.

Celem studiów podyplomowych Logopedia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapeutycznych i innych placówkach, w których prowadzone są działania lub zajęcia z zakresu logopedii.

surdopedagogika studia podyplomowe w Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum
tyflopedagogika

BIURO REKRUTACJI

Magdalena Woszczyńska
Koordynator studiów podyplomowych
realizowanych w Sanoku

📧 podyplomowe@cb.szczecin.pl
☎ 607 610 065

Skip to content