OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W SANOKU

Edukacja i wspomaganie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Edukacja i Wspomaganie osób z autyzmem i zespołem aspergera

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w edukacji wczesnoszkolnej

Oligofrenopedagogika
z terapią pedagogiczną

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika z surdopedagogiką

Tyflopedagogika z surdopedagogiką

Zarządzanie w oświacie z coachingiem

Tyflopedagogika

Surdopedagogika

Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Doradztwo zawodowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZASADY WSPÓŁPRACY

11

Informacja o studiach

Studia realizowane są w partnerstwie ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w Sanoku. Kierunki wymienione w ofercie będą realizowane przy potwierdzeniu udziału – min. 15 osób.

22

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk podania.
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Dokumenty wymienione powyżej należy składać dopiero w dniu rozpoczęcia studiów.
POBIERZ DOKUMENTY

33

Umowa kształcenia

W dniu rozpoczęcia studiów podpisywana jest umowa dotycząca toku kształcenia określająca zadania zarówno uczelni, jak i słuchacza.

44

Podpisz umowę i WITAMY NA UCZELNI

Uczelnia m. in. zobowiązana jest do przeprowadzenia toku kształcenia zgodnie z planem, wydania słuchaczowi świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wszystkich wymagań.

BIURO REKRUTACJI

Marta Muszyńska

Sanok

Marta Muszyńska
Koordynator studiów podyplomowych
realizowanych w Sanoku
tel: 695 269 692

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO