OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W SANOKU

Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(dawne Oligo)

Tyflopedagogika z surdopedagogiką

Zarządzanie w oświacie z coachingiem

Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

tyflopedagogika

Surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

surdopedagogika studia podyplomowe w Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum

Integracja sensoryczna

Doradztwo zawodowe z rozwojem kariery

ZAPISZ SIĘ ONLINE

BIURO REKRUTACJI

Marta Muszyńska
Koordynator studiów podyplomowych
realizowanych w Sanoku
📧 podyplomowe.sanok@gmail.com
☎ 695 269 692

Skip to content