OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W SANOKU

Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Edukacja i Wspomaganie osób z autyzmem i zespołem aspergera

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w edukacji wczesnoszkolnej

Oligofrenopedagogika
z terapią pedagogiczną

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika z surdopedagogiką

Tyflopedagogika z surdopedagogiką

Zarządzanie w oświacie z coachingiem

Tyflopedagogika

Surdopedagogika

Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Doradztwo zawodowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE

BIURO REKRUTACJI

Marta Muszyńska

Marta Muszyńska
Koordynator studiów podyplomowych
realizowanych w Sanoku
📧 podyplomowe.sanok@gmail.com
☎ 695 269 692

ZASADY WSPÓŁPRACY

11

Informacja o studiach

Studia realizowane są w partnerstwie ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Zatorze. Kierunki wymienione w ofercie będą realizowane przy potwierdzeniu udziału – min. 15 osób.

22

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk podania.
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych.
Dokumenty wymienione powyżej należy składać dopiero w dniu rozpoczęcia studiów.

POBIERZ DOKUMENTY

33

Umowa kształcenia

W dniu rozpoczęcia studiów podpisywana jest umowa dotycząca toku kształcenia określająca zadania zarówno uczelni, jak i słuchacza.

44

Podpisz umowę i WITAMY NA UCZELNI

Uczelnia m. in. zobowiązana jest do przeprowadzenia toku kształcenia zgodnie z planem, wydania słuchaczowi świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wszystkich wymagań.

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica