Pedagogika i pedagogika specjalna

Oferta na rok 2018

Wymagane dokumenty:

Lp Kierunek Cena za kurs
1 Terapia ręki (3 dni) 24h 700 zł
2 Metoda Dobrego Startu (MDS) 18h 450 zł
3 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 15h 400 zł
4 Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystaniem programów aktywności M. i Ch. Knillów, przygotowanie do prowadzenia zajęć metodą Knillów 16h 400 zł
5 Animator czasu wolnego 30h 500 zł
6 Autoprezentacja i kreowanie wizerunku 30h 500 zł
7 Diagnoza potrzeb i ewaluacja osiągnięć szkolnych uczniów 30h 500 zł
8 Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna 30h 500 zł
9 Ewaluacja uczniowskich osiągnięć ujętych w podstawie programowej 30h 500 zł
10 Innowacyjność w pracy nauczyciela 30h 500 zł
11 Kierownik wycieczek szkolnych 10h 300 zł
12 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży 10h 200 zł
13 Kurs języka migowego 60h 750 zł
14 Kurs kwalifikacyjny do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu 30h 500 zł
15 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców kolonijnych 36h 300 zł
16 Mediacje i negocjacje w pracy szkolnej 30h 500 zł
17 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z arteterapią 180h 1400 zł
18 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280h 1700 zł
19 Procedury awansu zawodowego nauczyciela 30h 500 zł
20 Profilaktyka społeczna i diagnostyka 30h 500 zł
21 Przygotowanie do matury 60h 500 zł
22 Szkoła mediacji sądowych 80h 900 zł
23 Technologie informacyjne w edukacji 30h 500 zł
24 Wdrażanie i realizacja podstawy programowej 30h 500 zł
25 Wspomaganie kariery zawodowej uczniów 30h 500 zł

Nasi partnerzy