Analiza i przygotowanie do wdrożenia systemów IT

Nasi trenerzy to specjaliści z zakresu mapowania i optymalizacji procesów biznesowych, analiz przedwdrożeniowych, wdrożeń systemów informatycznych oraz zarządzania projektami. Umiejętności praktyczne potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami (PRICE2, ITIL, REQB, ISO 27001, BPMN, UML, ISTQB) oraz zakończonymi z sukcesem wdrożeniami systemów. Wykładowcy na wiodących uczelniach regionu.

Lp Kierunek Cena za kurs
1 Inżynieria wymagań 32h 1250 zł
2 Mapowanie i analiza procesów biznesowych 24h 1000 zł
3 Mapowanie i analiza procesów biznesowych 24h 1000 zł
4 Zarządzanie projektami 32h 1250 zł

Nasi partnerzy