OPŁATY ZA STUDIA

Oferujemy studia podyplomowe z zakresu:
- Pedagogiki,
- Informatyki,
- Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- Kierunki dla nauczycieli

Lp KIERUNEK Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Integracja sensoryczna – Nowość 3 2200 zł
2 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 2 2300 zł
3 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie 3 1100 zł
4 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1100 zł
5 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1100 zł
6 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1100 zł
7 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami 3 1200 zł
9 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1200 zł
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1000 zł
11 Informatyka dla nauczycieli 3 1100 zł
12 Inżynieria wymagań 2 3450 zł
13 Logopedia 4 1400 zł
14 Mediacje i negocjacje 2 1400 zł
15 Menedżer systemów zarządzania jakością 220h (21 zjazdów) 3250 zł
16 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
17 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
18 Ochrona osób i mienia 2 1900 zł
19 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni 2 1500 zł
20 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
21 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1100 zł
22 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
23 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
24 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
25 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1100 zł
26 Psychologia śledcza 2 1500 zł
27 Przygotowanie pedagogiczne 3 1100 zł
28 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
29 Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2 1200 zł
30 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne 2 1600 zł
31 Socjoterapia 3 1300 zł
32 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
33 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 1300 zł
34 Surdopedagogika 3 1200 zł
35 Testowanie oprogramowania 2 3850 zł
36 Tyflopedagogika 3 1200 zł
37 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1100 zł
38 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1400 zł
39 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
40 Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
41 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł
42 Zarządzanie kryzysowe 2 2300 zł
43 Zarządzanie projektami 2 2750 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin