OPŁATY ZA STUDIA

Oferujemy studia podyplomowe z zakresu:
- Pedagogiki,
- Informatyki,
- Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- Kierunki dla nauczycieli

Lp KIERUNEK Ilość
semestrów
Cena za semestr
1 Integracja sensoryczna – Nowość 3 2200 zł
2 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych    
3 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 2 2300 zł
4 Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny    
5 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1450 zł
6 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1450 zł
7 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1450 zł
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami 3 1450 zł
9 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1450 zł
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1450 zł
11 Informatyka dla nauczycieli 3 1450 zł
12 Inspektor ochrony danych osobowych 3 1450 zł
13 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny 3 3450 zł
14 Logopedia 4 1450 zł
15 Nauczyciel etyki 3 1450 zł
16 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1450 zł
17 Nowa jakość w edukacji 3 1900 zł
18 Oligofrenopedagogika 3 1450 zł
19 Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera 3  
20 Organizacja i zarządzanie oświatą 3  
21 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1450 zł
22 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1450 zł
23 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1450 zł
24 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień 3  
25 Psychologia śledcza 2 1500 zł
26 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 1450 zł
27 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1450 zł
28 Socjoterapia 3 1450 zł
29 Surdopedagogika 3 1450 zł
30 System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) 3 3850 zł
31 Tyflopedagogika 3 1450 zł
32 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1450 zł
33 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1450 zł
34 Wiedza o społeczeństwie 3 1450 zł
35 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1450 zł
36 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 2300 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica