Oferta na rok akademicki 2018/2019

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Integracja sensoryczna – Nowość 3 2200 zł
2 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 2 2300 zł
3 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie 3 1100 zł
4 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1100 zł
5 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1100 zł
6 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1100 zł
7 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami 3 1200 zł
9 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1200 zł
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1000 zł
11 Informatyka dla nauczycieli 3 1100 zł
12 Inżynieria wymagań 2 3450 zł
13 Logopedia 4 1400 zł
14 Mediacje i negocjacje 2 1400 zł
15 Menedżer systemów zarządzania jakością 220h (21 zjazdów) 3250 zł
16 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
17 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
18 Ochrona osób i mienia 2 1900 zł
19 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni 2 1500 zł
20 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
21 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1100 zł
22 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
23 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
24 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
25 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1100 zł
26 Psychologia śledcza 2 1500 zł
27 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 1100 zł
28 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
29 Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2 1200 zł
30 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne 2 1600 zł
31 Socjoterapia 3 1300 zł
32 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
33 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 1300 zł
34 Surdopedagogika 3 1200 zł
35 Testowanie oprogramowania 2 3850 zł
36 Tyflopedagogika 3 1200 zł
37 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1100 zł
38 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1400 zł
39 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
40 Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
41 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł
42 Zarządzanie kryzysowe 2 2300 zł
43 Zarządzanie projektami 2 2750 zł

Nasi partnerzy