OPŁATY ZA STUDIA

Oferujemy studia podyplomowe z zakresu:
- Pedagogiki,
- Informatyki,
- Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- Kierunki dla nauczycieli

Lp KIERUNEK Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Integracja sensoryczna – Nowość 3 2200 zł
2 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 2 2300 zł
3 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie 3 1450 zł
4 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1450 zł
5 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1450 zł
6 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1450 zł
7 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1450 zł
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami 3 1450 zł
9 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1450 zł
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1450 zł
11 Informatyka dla nauczycieli 3 1450 zł
12 Inspektor ochrony danych osobowych 3 1450 zł
13 Inżynieria wymagań 2 3450 zł
14 Logopedia 4 1450 zł
15 Mediacje i negocjacje 2 1450 zł
16 Menedżer systemów zarządzania jakością 220h (21 zjazdów) 3250 zł
17 Nauczyciel etyki 3 1450 zł
18 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1450 zł
19 Ochrona osób i mienia 2 1900 zł
20 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni 2 1500 zł
21 Oligofrenopedagogika 3 1450 zł
22 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1450 zł
23 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1450 zł
24 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1450 zł
25 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1450 zł
26 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1450 zł
27 Psychologia śledcza 2 1500 zł
28 Przygotowanie pedagogiczne 3 1450 zł
29 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1450 zł
30 Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2 1450 zł
31 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne 2 1600 zł
32 Socjoterapia 3 1450 zł
33 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1450 zł
34 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 1450 zł
35 Surdopedagogika 3 1450 zł
36 Testowanie oprogramowania 2 3850 zł
37 Tyflopedagogika 3 1450 zł
38 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1450 zł
39 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1450 zł
40 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1450 zł
41 Wiedza o społeczeństwie 3 1450 zł
42 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1450 zł
43 Zarządzanie kryzysowe 2 2300 zł
44 Zarządzanie projektami 2 2750 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO