OPŁATY ZA STUDIA

Oferujemy studia podyplomowe z zakresu:
- Pedagogiki,
- Informatyki,
- Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- Kierunki dla nauczycieli

LpKIERUNEKIlośćsemestrówCenaza semestr
1Integracja sensoryczna – Nowość32200 zł
2Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych22300 zł
3Coaching, mentoring i tutoring w oświacie31100 zł
4Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej31100 zł
5Doradztwo zawodowe i rozwój kariery31100 zł
6Edukacja dla bezpieczeństwa31100 zł
7Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna31100 zł
8Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami31200 zł
9Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera31200 zł
10Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa31000 zł
11Informatyka dla nauczycieli31100 zł
12Inżynieria wymagań23450 zł
13Logopedia41400 zł
14Mediacje i negocjacje21400 zł
15Menedżer systemów zarządzania jakością220h (21 zjazdów)3250 zł
16Nauczyciel etyki31100 zł
17Nauczyciel praktycznej nauki zawodu31100 zł
18Ochrona osób i mienia21900 zł
19Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni21500 zł
20Oligofrenopedagogika31200 zł
21Organizacja i zarządzanie w oświacie21100 zł
22Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy31100 zł
23Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza31100 zł
24Pedagogika resocjalizacyjna31000 zł
25Plastyka i technika dla nauczycieli31100 zł
26Psychologia śledcza21500 zł
27Przygotowanie pedagogiczne31100 zł
28Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień31000 zł
29Samorząd terytorialny i polityka regionalna21200 zł
30Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne21600 zł
31Socjoterapia31300 zł
32Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu31300 zł
33Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)31300 zł
34Surdopedagogika31200 zł
35Testowanie oprogramowania23850 zł
36Tyflopedagogika31200 zł
37Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka31100 zł
38Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej31400 zł
39Wiedza o kulturze dla nauczycieli31100 zł
40Wiedza o społeczeństwie31100 zł
41Wychowanie do życia w rodzinie31100 zł
42Zarządzanie kryzysowe22300 zł
43Zarządzanie projektami22750 zł

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO