Informatyka

Lp Kierunek
1 Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy
2 NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI Nauczyciel-Dziecko-Rodzic
3 System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
4 Integracja sensoryczna – Nowość
5 Analiza procesów biznesowych w projektach IT
6 Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne
7 Bazy danych, metody i narzędzia w praktyce
8 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
9 Bezpieczne i efektywne zarządzanie chmurą obliczeniową
10 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
11 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
12 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
13 Edukacja dla bezpieczeństwa
14 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
15 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
16 Grafika komputerowa, metody i narzędzia
17 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
18 Informatyka śledcza, cyberbezpieczeństwo z elementami audytowania
19 Inspektor ochrony danych osobowych
20 Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
21 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny
22 Logopedia
23 Nauczyciel etyki
24 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
25 Oligofrenopedagogika
26 Organizacja i zarządzanie oświatą
27 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
28 Pedagogika resocjalizacyjna
29 Plastyka i technika dla nauczycieli
30 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
31 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
32 Psychologia śledcza
33 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
34 Rozwiązania IT w chmurze obliczeniowej
35 Sieci komputerowe i Internet Rzeczy z przygotowaniem do certyfikacji Cisco CCENT
36 Socjoterapia
37 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
38 Surdopedagogika
39 Tyflopedagogika
40 User experience – projektowanie aplikacji, produktów i usług i analityka internetowa
41 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
42 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
43 Wiedza o społeczeństwie
44 Wychowanie do życia w rodzinie
45 Zastosowanie technologii Cloud Computingu w strategiach biznesowych
Rekrutacja studia szczecin

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO