Informatyka

LpKierunek
1Integracja sensoryczna – Nowość
2Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
3Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
4Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
5Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
6Edukacja dla bezpieczeństwa
7Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
8Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
9Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
10Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
11Informatyka dla nauczycieli
12Inspektor ochrony danych osobowych
13Inżynieria wymagań
14Logopedia
15Mediacje i negocjacje
16Menedżer systemów zarządzania jakością
17Nauczyciel etyki
18Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
19Ochrona osób i mienia
20Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
21Oligofrenopedagogika
22Organizacja i zarządzanie w oświacie
23Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
24Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
25Pedagogika resocjalizacyjna
26Plastyka i technika dla nauczycieli
27Przygotowanie pedagogiczne
28Psychologia śledcza
29Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
30Samorząd terytorialny i polityka regionalna
31Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
32Socjoterapia
33Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
34Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
35Surdopedagogika
36Testowanie oprogramowania
37Tyflopedagogika
38Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
39Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
40Wiedza o kulturze dla nauczycieli
41Wiedza o społeczeństwie
42Wychowanie do życia w rodzinie
43Zarządzanie kryzysowe
44Zarządzanie projektami
Rekrutacja letnia

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie