Informatyka

LpKierunek
1Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy
2NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI Nauczyciel-Dziecko-Rodzic
3System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
4Integracja sensoryczna – Nowość
5Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
6Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
7Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
8Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
9Edukacja dla bezpieczeństwa
10Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
11Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
12Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
13Informatyka dla nauczycieli
14Inspektor ochrony danych osobowych
15Inżynieria wymagań
16Logopedia
17Mediacje i negocjacje
18Menedżer systemów zarządzania jakością
19Nauczyciel etyki
20Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
21Ochrona osób i mienia
22Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
23Oligofrenopedagogika
24Organizacja i zarządzanie w oświacie
25Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
26Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
27Pedagogika resocjalizacyjna
28Plastyka i technika dla nauczycieli
29Przygotowanie pedagogiczne
30Psychologia śledcza
31Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
32Samorząd terytorialny i polityka regionalna
33Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
34Socjoterapia
35Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
36Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
37Surdopedagogika
38Testowanie oprogramowania
39Tyflopedagogika
40Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
41Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
42Wiedza o kulturze dla nauczycieli
43Wiedza o społeczeństwie
44Wychowanie do życia w rodzinie
45Zarządzanie kryzysowe
46Zarządzanie projektami
47Zarządzanie w oświacie z coachingiem
Rekrutacja studia szczecin

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO