Informatyka

LpKierunek
1NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI Nauczyciel-Dziecko-Rodzic
2System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
3Integracja sensoryczna – Nowość
4Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
5Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
6Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
7Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
8Edukacja dla bezpieczeństwa
9Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
10Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
11Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
12Informatyka dla nauczycieli
13Inspektor ochrony danych osobowych
14Inżynieria wymagań
15Logopedia
16Mediacje i negocjacje
17Menedżer systemów zarządzania jakością
18Nauczyciel etyki
19Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
20Ochrona osób i mienia
21Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
22Oligofrenopedagogika
23Organizacja i zarządzanie w oświacie
24Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
25Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
26Pedagogika resocjalizacyjna
27Plastyka i technika dla nauczycieli
28Przygotowanie pedagogiczne
29Psychologia śledcza
30Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
31Samorząd terytorialny i polityka regionalna
32Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
33Socjoterapia
34Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
35Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
36Surdopedagogika
37Testowanie oprogramowania
38Tyflopedagogika
39Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
40Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
41Wiedza o kulturze dla nauczycieli
42Wiedza o społeczeństwie
43Wychowanie do życia w rodzinie
44Zarządzanie kryzysowe
45Zarządzanie projektami
Rekrutacja studia szczecin

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO