Informatyka

Lp Kierunek
1 Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy
2 NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI Nauczyciel-Dziecko-Rodzic
3 System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
4 Integracja sensoryczna – Nowość
5 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
6 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
7 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
8 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
9 Edukacja dla bezpieczeństwa
10 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
11 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
12 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
13 Informatyka dla nauczycieli
14 Inspektor ochrony danych osobowych
15 Inżynieria wymagań
16 Logopedia
17 Mediacje i negocjacje
18 Menedżer systemów zarządzania jakością
19 Nauczyciel etyki
20 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
21 Ochrona osób i mienia
22 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
23 Oligofrenopedagogika
24 Organizacja i zarządzanie w oświacie
25 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
26 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
27 Pedagogika resocjalizacyjna
28 Plastyka i technika dla nauczycieli
29 Przygotowanie pedagogiczne
30 Psychologia śledcza
31 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
32 Samorząd terytorialny i polityka regionalna
33 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
34 Socjoterapia
35 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
36 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
37 Surdopedagogika
38 Testowanie oprogramowania
39 Tyflopedagogika
40 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
41 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
42 Wiedza o kulturze dla nauczycieli
43 Wiedza o społeczeństwie
44 Wychowanie do życia w rodzinie
45 Zarządzanie kryzysowe
46 Zarządzanie projektami
47 Zarządzanie w oświacie z coachingiem
Rekrutacja studia szczecin

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO