Studia podyplomowe

Lp Kierunek
1 Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy
2 System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
3 Integracja sensoryczna – Nowość
4 Analiza procesów biznesowych w projektach IT
5 Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne
6 Bazy danych, metody i narzędzia w praktyce
7 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
8 Bezpieczne i efektywne zarządzanie chmurą obliczeniową
9 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
10 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
11 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
12 Edukacja dla bezpieczeństwa
13 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
14 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
15 Grafika komputerowa, metody i narzędzia
16 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
17 Informatyka dla nauczycieli
18 Informatyka śledcza, cyberbezpieczeństwo z elementami audytowania
19 Inspektor ochrony danych osobowych
20 Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
21 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny
22 Logopedia
23 Nauczyciel etyki
24 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
25 Neurodietetyka
26 Oligofrenopedagogika
27 Organizacja i zarządzanie oświatą
28 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
29 Pedagogika resocjalizacyjna
30 Plastyka i technika dla nauczycieli
31 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
32 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
33 Psychologia śledcza
34 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
35 Rozwiązania IT w chmurze obliczeniowej
36 Sieci komputerowe i Internet Rzeczy z przygotowaniem do certyfikacji Cisco CCENT
37 Socjoterapia
38 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
39 Surdopedagogika
40 Tyflopedagogika
41 User experience – projektowanie aplikacji, produktów i usług i analityka internetowa
42 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
43 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
44 Wiedza o społeczeństwie
45 Wychowanie do życia w rodzinie
46 Zastosowanie technologii Cloud Computingu w strategiach biznesowych
Rekrutacja studia szczecin

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM