Studia podyplomowe

Lp Kierunek
1 Gerontologia i geriatryczna opieka koordynowana z elementami e-medycyny
2 Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy
3 System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
4 Integracja sensoryczna – Nowość
5 Analiza procesów biznesowych w projektach IT
6 Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne
7 Bazy danych, metody i narzędzia w praktyce
8 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
9 Bezpieczne i efektywne zarządzanie chmurą obliczeniową
10 BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
11 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
12 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
13 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
14 Edukacja dla bezpieczeństwa
15 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
16 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
17 Grafika komputerowa, metody i narzędzia
18 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
19 Informatyka dla nauczycieli
20 Informatyka śledcza, cyberbezpieczeństwo z elementami audytowania
21 Inspektor ochrony danych osobowych
22 Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
23 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny
24 Logopedia
25 Medyczny trener personalny
26 Nauczyciel etyki
27 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
28 Neuropsychodietetyka
29 Oligofrenopedagogika
30 Organizacja i zarządzanie w oświacie
31 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
32 Pedagogika resocjalizacyjna
33 Plastyka i technika dla nauczycieli
34 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
35 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
36 Psychologia śledcza
37 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
38 Rozwiązania IT w chmurze obliczeniowej
39 Sieci komputerowe i Internet Rzeczy z przygotowaniem do certyfikacji Cisco CCENT
40 Socjoterapia
41 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
42 Surdopedagogika
43 Tyflopedagogika
44 User experience – projektowanie aplikacji, produktów i usług i analityka internetowa
45 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
46 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
47 Wiedza o społeczeństwie
48 Wychowanie do życia w rodzinie
49 Zarządzanie kryzysowe
50 Zastosowanie technologii Cloud Computingu w strategiach biznesowych
Rekrutacja studia szczecin

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica