Studia podyplomowe

Lp Kierunek
1 Integracja sensoryczna – Nowość
2 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
3 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
4 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
5 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
6 Edukacja dla bezpieczeństwa
7 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
9 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
11 Informatyka dla nauczycieli
12 Inżynieria wymagań
13 Logopedia
14 Mediacje i negocjacje
15 Menedżer systemów zarządzania jakością
16 Nauczyciel etyki
17 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
18 Ochrona osób i mienia
19 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
20 Oligofrenopedagogika
21 Organizacja i zarządzanie w oświacie
22 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
23 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
24 Pedagogika resocjalizacyjna
25 Plastyka i technika dla nauczycieli
26 Psychologia śledcza
27 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
28 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
29 Samorząd terytorialny i polityka regionalna
30 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
31 Socjoterapia
32 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
33 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
34 Surdopedagogika
35 Testowanie oprogramowania
36 Tyflopedagogika
37 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
38 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
39 Wiedza o kulturze dla nauczycieli
40 Wiedza o społeczeństwie
41 Wychowanie do życia w rodzinie
42 Zarządzanie kryzysowe
43 Zarządzanie projektami

Rekrutacja zimowa

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin