Kierunek Tryb Cena
Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalności:
  • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
  • Ochrona bezpieczeństwa danych
  • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe
semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2460 zł
2220 zł
Pedagogika Specjalności:
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2340 zł
2220 zł

Nasi partnerzy