Kierunki i specjalności

Kierunek
Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalności:
  • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Administracja bezpieczeństwa publicznego
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Zarządzanie kryzysowe
Pedagogika Specjalności:
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

Nasi partnerzy