Kierunek Tryb Cena
Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalności:

 

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji
 • Przygotowania obronne i bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo osób i mienia
 • Penitencjarystyka 

 

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2220 zł
2040 zł
Praca socjalna Specjalności:

 • Asystent rodziny 
 • Wsparcie środowisk senioralnych
 • Asystent osoby starszej

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2100 zł
1980 zł
Pedagogika Specjalności:

[:pl]

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

[:]

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2100 zł
1980 zł

Nasi partnerzy