CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest stworzenie cyfrowego narzędzia służącego do poprawy jakości programów nauczania na poziomie magisterskim (w zależności od norm obowiązujących w danym kraju), w szczególności w zakresie języków obcych.

 • NAZWA PROJEKTU: A Virtual Solution for a comprehensive and coordinated training for foreign language TEACHers in Europe (VIR-TEACH)
 • NUMER UMOWY PROJEKTU:  2018-1-ES01-KA203-050045
 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/09/2018- 31/08/2021
 • STRONA INTERNETOWA: www.virteachproject.eu

EFEKTY PROJEKTU:

 • Interaktywny zestaw narzędzi do nauki języków obcych
 • Platforma e-learningowa do nauki języków obcych
 • Dokument strategiczny zawierający sugestie i rekomendacje do polepszenia jakości edukacji w zakresie nauki języków obcych

PARTNERZY:

 • Universidad de Burgos (Hiszpania)
 • UC Limburg (Belgia)
 • Lusófona University (Portugalia)
 • Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Organizatie Nonprofit (Rumunia)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content