CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest stworzenie cyfrowego narzędzia służącego do poprawy jakości programów nauczania na poziomie magisterskim (w zależności od norm obowiązujących w danym kraju), w szczególności w zakresie języków obcych.

  • NAZWA PROJEKTU: A Virtual Solution for a comprehensive and coordinated training for foreign language TEACHers in Europe (VIR-TEACH)
  • NUMER UMOWY PROJEKTU:  2018-1-ES01-KA203-050045
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/09/2018- 31/08/2021

EFEKTY PROJEKTU:

  • Interaktywny zestaw narzędzi do nauki języków obcych
  • Platforma e-learningowa do nauki języków obcych
  • Dokument strategiczny zawierający sugestie i rekomendacje do polepszenia jakości edukacji w zakresie nauki języków obcych

PARTNERZY:

  • Universidad de Burgos (Hiszpania)
  • UC Limburg (Belgia)
  • Lusófona University (Portugalia)
  • Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Organizatie Nonprofit (Rumunia)

 

STRONA INTERNETOWA: www.virteachproject.eu

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie
Skip to content